Om scenarier og fremtidsundersøgelser

Webside udløbet Sidst ændret 24/02 2017
This page was archived on 24/02 2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Problemer som klimaændringer, tab af biodiversitet og udnyttelse af naturressourcerne har langsigtede virkninger, der kræver langsigtede politiske løsninger. For at kunne træffe kvalificerede strategiske beslutninger må vi forsøge at forudse, hvad der ligger forude, og gribe fat i igangværende, fremspirende og latente udviklinger. Hvis vi seriøst ønsker at rette op på Europas bæredygtighed, må vi se længere frem end to lovgivningsforløb. Men det lange sigt kræver en rummelig tankegang: de store udfordringer, som Europa står over for, kan ændre sig væsentligt med tiden. Scenarier, prognoser og andre typer fremtidsundersøgelser af miljøet kan hjælpe os med at håndtere manglende kontinuitet og usikkerhed omkring udviklingen i fremtiden og med at udforme robuste politikker, der kan stå deres prøve.

 

Gennem de sidste årtier har internationale organisationer, regeringer, virksomheder og ikke-statslige organisationer i vid udstrækning gennemført fremtidsundersøgelser såsom scenarier og udsigter.

Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringers (IPPC) langsigtede emissionsscenarier er velkendte. De er i stor udstrækning blevet anvendt til at analysere klimaændringer, deres konsekvenser og begrænsende foranstaltninger samt til at støtte internationale forhandlinger omkring fastlæggelse af langsigtede mål.

Et andet iøjnefaldende eksempel er Millenniumvurderingen af Økosystemerne, , hvori man udviklede scenarier for at analysere resultaterne for de globale økosystemtjenester i forskellige fremtidige situationer. De Forenede Nationers Miljøprogram (UNEP) anvender globale scenarier om udsigten for miljøet som ramme for de langsigtede analyser. Større internationale organisationer såsom Verdensbanken, Det Internationale Energiagentur og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) udgiver også jævnligt langsigtede prognoser og analyser.

Der findes ingen standardopskrift til analysering af fremtiden. Det kan gøres på en rent kvantitativ måde ved at anvende data og (matematiske) modeller til at forudsige fremtidige tendenser og analysere usikkerhederne (analyse af udsigterne). Det kan også gøres ved at kombinere kvantitative analyser med kvalitative analyser i form af beretninger, diagrammer og billeder, eller det kan gøres udelukkende på basis af kvalitative analyser.

At tænke på fremtiden kræver, at man tænker alternativt. Fremtiden er fuld af usikkerhed, og mange ting kan ske. Scenarier er stærke værktøjer i den henseende, da de hjælper en ud over den sædvanlige tankegang. Scenerier er hverken forudsigelser eller prognoser. De er sandsynlige beskrivelser af, hvorledes fremtiden kan udvikle sig for vores organisationer, vores problemstillinger, vores nationer eller endog vores verden, baseret på "hvis, så"-udsagn. Et typisk miljøscenario omfatter en gengivelse af den oprindelige situation og et handlingsforløb, der beskriver de vigtigste drivkræfter og de ændringer, der giver et billede af fremtiden.

F.eks. hjælper EEA's PRELUDE-scenarier os med at revurdere de nuværende initiativer til beskyttelse af biodiversitet og landskaber. De fremhæver en række faktorer, der kan sætte deres virkning og effektivitet på spil på mellemlang eller lang sigt, såsom demografiske ændringer og klimaændringer.

 

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100