Introduktion til befolkning og økonomi

Webside udløbet Sidst ændret 31/08 2016
This content has been archived on 31/08 2016, reason: A new version has been published

Det ville være for firkantet at sætte lighedstegn mellem befolkningsvækst eller økonomisk vækst og skader på miljøet. Virkeligheden er en smule mere kompliceret, hvilket også fremgår af materialet i dette afsnit.

Det står dog klart, at den nuværende økonomiske vækst og befolkningsvækst forøger mængden af miljøproblemer, da hverken økonomien eller befolkningens størrelse er ”koblet fri” af skaderne på miljøet.

Dette kan dog undgås. Hvis befolkningstilvæksten f.eks. var ledsaget af en tendens mod færre, store husholdninger, kunne belastningen fra husholdningssektoren meget vel blive mindre. Desværre peger Europas demografiske tendens på nuværende tidspunkt i den modsatte retning: Antallet af husholdninger stiger på nuværende tidspunkt hurtigere end befolkningen som helhed, idet familierne bliver mindre og antallet af husstande bestående af én person stiger.

På samme måde er produktionsvækst inden for mange sektorer stadig tæt forbundet med stigende energi- og ressourceforbrug og mere forurening. Der er dog mange eksempler på "adskillelse" af økonomi og miljø og på ændrede forbrugsmønstre. Rapporterne i dette afsnit dokumenterer disse tendenser.

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100