Politisk kontekst

Skift sprog
Webside udløbet Sidst ændret 08/09 2016
Topics: ,
This page was archived on 08/09 2016 with reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Siden 2002 har et overordnet direktiv om ekstern støj dannet fælles grundlag for håndtering af støj i Den Europæiske Union. Det sigter primært mod at undgå, forebygge eller reducere de skadelige virkninger af støjeksponering.

Støjemissioner fra biler og maskiner har været lovreguleret i EU i årtier. Imidlertid var det først i 1990'erne, at man begyndte lovreguleringen af menneskers eksponering for støj. Det sjette miljøhandlingsprogram for Det Europæiske Fællesskab 2002–2012 sigter mod  “…væsentlig begrænsning af antallet af mennesker, der regelmæssigt udsættes for langvarige gennemsnitlige støjniveauer, navnlig fra trafik, der i henhold til videnskabelige undersøgelser har skadelige virkninger på menneskers sundhed…”.

Samme år blev direktivet om ekstern støj vedtaget. Det gav et fælles grundlag for håndtering af støj i EU. Medlemsstaterne skal identificere punkter, hvor støjen vil blive kortlagt, og for hvilke der vil blive udarbejdet handlingsplaner. Landene skal også informere offentligheden og Kommissionen om disse aktiviteter. De brændpunkter, hvor der skal udføres kortlægning og handlingsplaner, befinder sig i nærheden af større byområder, langs hovedveje, jernbaner og lufthavne.

Støjeksponering er også integreret i andre EU-politikker som temastrategien for bymiljøet, den fælles transportpolitik og strategien for bæredygtig udvikling.

I 2004 udgav Kommissionen en oversigt over al relevant europæisk lovgivning og normer for støjemissioner.

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100