EEA's aktiviteter

Skift sprog
Webside udløbet Sidst ændret 08/09 2016
Topics: ,
This page was archived on 08/09 2016 with reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
EEA's arbejde vedrører primært direktivet om ekstern støj. EEA bistår Europa-Kommissionen med forvaltning af støjdata samt vurderinger af støjeksponering.

I henhold til direktivet om ekstern støj skal flere forskellige datastrømme indberettes. EEA bistod Kommissionen med udvikling af et forslag til en elektronisk indberetningsmekanisme i starten af 2007, der var harmoniseret til EEA's indberetningssystem. De oplysninger, som medlemsstaterne har indberettet indtil videre, er blevet gennemgået af EEA og kan ses på Kommissionens CIRCA-websted.

I 2001 udgav EEA en første vurdering af antallet af mennesker, der eksponeres for trafikstøj. Denne indikator blev udviklet under EEA's transport- og miljørapporteringsmekanisme (TERM).

Den næste vurdering af støjeksponering vil blive baseret på de oplysninger, der er indberettet af medlemsstaterne i slutningen af 2007 i henhold til direktivet om ekstern støj. Det bliver første gang, at lande indberetter eksponering for visse støjniveauer. I henhold til direktivet skal Kommissionen oprette en database over de indberettede oplysninger. EEA bistår med dette arbejde.

EEA leder EU's arbejdsgruppe om vurdering af støjeksponering (WG AEN), der udviklede guidance on noise mapping i henhold til direktivet om ekstern støj. EEA arbejder tæt sammen med Det Europæiske Temacenter for Arealanvendelse og Spatiel Information og med EEA’s netværk af lande (Eionet).

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100