Om støj

Webside udløbet Sidst ændret 08/09 2016
Topics: ,
This page was archived on 08/09 2016 with reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Et stort antal europæere er berørt af støjforurening. Offentligheden opfatter det som et af de største miljømæssige problemer. Støjen kan påvirke mennesker både fysisk og psykisk ved at gribe ind i basale aktiviteter som f.eks. søvn, hvile, studier og kommunikation. Selv om disse konsekvenser for menneskers sundhed længe har været kendt, viser nylig forskning, at de opstår ved lavere støjniveauer end tidligere formodet.

Ekstern støj - uønskede eller skadelige udendørs lyde - spreder sig både med hensyn til varighed og geografisk dækning. Støj er forbundet med mange menneskelige aktiviteter, men det er trafikstøj fra veje, jernbaner og luftfart, der påvirker mest. Det er især et problem for bymiljøet. Omkring 75 % af Europas befolkning bor i byer, og trafikstøjen er stadig stigende. Landerapporter viser, at antallet af klager forbundet med ekstern støj er stigende i mange europæiske lande.

Eftersom ekstern støj er vedvarende og uundgåelig, er en stigende andel af befolkningen udsat for den. EU's grønbog om fremtidens støjpolitik erklærer, at omkring 20 % af EU's befolkning lider under støjniveauer, som sundhedseksperter anser som uacceptable, dvs. at de kan føre til gener, søvnforstyrrelser og være skadelige for sundheden. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vurderer, at omkring 40 % af EU's befolkning er udsat for trafikstøj på niveauer, der overstiger 55 dB(A), og at mere end 30 % er udsat for niveauer på over 55 dB(A) om natten.

Bestemmelse af, hvor stor en sygdomsbyrde der er forbundet med ekstern støj, udgør en ny udfordring for de politiske beslutningstagere. Udsættelse for støj fører ikke alene til søvnforstyrrelser, gener og nedsat hørelse, men også til andre sundhedsproblemer såsom hjerte-karsygdomme. Der er endnu ikke sat tal på sygdomsbyrden fra ekstern støj. Verdenssundhedsorganisationen er i gang med en undersøgelse, der omhandler forskellige sundhedsskadelige virkninger ved støj.

I tilgift øges konsekvenserne af støj, når den optræder sammen med andre miljømæssige stressfaktorer som f.eks. luftforurening og kemikalier. Det er særlig tilfældet i byområder, hvor de fleste af disse stressfaktorer eksisterer sideløbende med hinanden.

Støj påvirker også vilde dyr og planter. De langsigtede følger af dette, f.eks. ændrede trækruter og flytning af dyr væk fra deres foretrukne fourageringsområder og ynglepladser, er endnu ikke undersøgt yderligere.

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100