Om energi

Webside udløbet Sidst ændret 10/08 2018
1 min read
This page was archived on 10/08 2018 with reason: Content is outdated
Energi giver mennesker adgang til personlig komfort og mobilitet og er livsnødvendig for opnåelsen af industriel, kommerciel og samfundsmæssig velstand. På den anden side belaster energiproduktionen og -forbruget miljøet betragteligt (herunder varme- og elproduktion, olieraffinering og slutforbruget i husholdningerne, service-, industri- og transportsektoren). Denne belastning omfatter emissioner af drivhusgasser og luftforurenende stoffer, udnyttelse af jorden, affaldsproduktion og olieudslip. Alt dette forårsager klimaændringer, ødelægger de naturlige økosystemer og det menneskeskabte miljø og er skadeligt for menneskers sundhed.

 

Forbrænding af fossile brændstoffer fra menneskers aktiviteter ligger i høj grad bag stigningen i kuldioxidkoncentrationer (CO2) i atmosfæren sammen med den efterfølgende stigning i de globale temperaturer og klimaændring. Den stigende efterspørgsel efter energi fører til ophobning af CO2, der er den vigtigste drivhusgas på grund af den måde, energien produceres på. De fleste lande er afhængige af fossile brændstoffer (olie, gas og kul) for at opfylde deres energibehov. Disse brændstoffer skal brændes, således at den varme, der frigives under processen, kan omdannes til energi. Kulstoffet i brændstoffet reagerer med oxygen, og producerer CO2 , der frigives til atmosfæren. Luftforurenende stoffer (svovldioxid, kvælstofoxider og partikler) frigives også med efterfølgende konsekvenser for luftkvaliteten. Takket være tekniske foranstaltninger og forbedringer i kraftvarmeværker har emissionerne af luftforurenende stoffer været faldende gennem de sidste årtier.

Økonomien er i stadig stigning, det samme er energiforbruget. Fossile brændstoffer dominerer stadig brændselskombinationen - omkring 79 % af det gennemsnitlige energibehov i Europa, dækkes af kul, gas og olie. Omkring 13 % stammer fra atomkraft og de resterende 8 % stammer fra hurtigtvoksende vedvarende energikilder (især vind og sol- energi).

En gennemsnits- europæer anvender det, der svarer til 3,7 tons olie årligt på elektricitet, varme og transport. Dette svarer til 7,8 tons energirelaterede CO2- emissioner. Dette varierer meget fra land til land, til dels afhængigt af anvendelsen af vedvarende energikilder. Transporten har udgjort den hurtigst voksende energiforbrugende sektor siden 1990 og er nu den største forbruger af energi.
Handlinger
Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100