Press Release Trafikforureningen er stadig sundhedsskadelig mange steder i Europa — 26/11 2012
Transporten i Europa er ansvarlig for skadelige niveauer af luftforurening og en fjerdedel af EU’s udledning af drivhusgasser. Mange af de miljøproblemer, som dette medfører, kan løses ved at optrappe indsatsen for at opfylde EU’s nye mål, fremgår det af den nyeste rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA).
Press Release Ikke-industrielle udledninger afgørende for opfyldelse af Kyoto-målene — 06/11 2009
En rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, der offentliggøres i dag, viser, at EU og alle medlemsstater på nær en enkelt er på rette spor med hensyn til at opfylde deres forpligtelser i henhold til Kyoto-protokollen om at begrænse og reducere udledningerne af drivhusgasser.
Press Release Europa må styre transportpolitikken i den rigtige retning — 26/03 2009
Transportsektoren bidrager fortsat uforholdsmæssigt meget til emission af drivhusgasser, dårlig luftkvalitet og støj i Europa og benytter stadig de mindst effektive transportformer til person- og varetransport.
Press Release EU-15 på rette Kyoto-kurs trods svingende resultater — 14/10 2008
EU-15 når sandsynligvis det fælles mål om at nedbringe drivhusgasemissionerne med 8 % i perioden 2008-2012. En del af denne reduktion vil være et resultat af emissionsredutionsprojekter, som EU-landene skal finansiere i andre lande, fremgår det af en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA).
Press Release EU undlader at begrænse emissioner fra transport: Drastiske forbedringer og klare målsætninger nødvendige — 20/02 2008
Transportsektoren i EU bliver nødt til at indføre skrappe foranstaltninger, der skal hjælpe EU med at opfylde sine målsætninger for drivhusgasudledningerne, siger en ny rapport offentliggjort af Det Europæiske Miljøagentur.
Press Release EU's drivhusgasemissioner falder i 2005 — 13/06 2007
Fra 2004 til 2005 faldt emissionerne af klimaændrende drivhusgasser. Dette fremgår af Det Europæiske Fællesskabs årlige drivhusgasopgørelse, der udarbejdes af Det Europæiske Miljø-agentur (EEA) i København.
Press Release Transport - igen Kyoto klassens dårligste elev — 22/02 2007
Drivhusgasemissionerne fra transport er en vigtig, men ikke uoverkommelig hindring for, at EU kan nå klimamålsætningerne i Kyoto-protokollen, hedder det i en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), som offentliggøres i dag i København.
Press Release Octet Stream Det brænder på i Europa: Klimaændringer topper listen over miljømæssige udfordringer — 29/11 2005
Politiske beslutningstagere, virksomheder og enkeltpersoner må handle nu på en række miljømæssige udfordringer, eller betale en høj pris senere
Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100