Introduktion til kemikalier

Skift sprog
Webside udløbet Sidst ændret 02/09 2016
This content has been archived on 02/09 2016, reason: A new version has been published

Menneskets opfindsomhed har givet udslag i mere end 100.000 nye kemikalier - stoffer, der hidtil ikke har været en del af miljøet på jorden.

Nogle stoffer som f.eks. dem, der indeholder tungmetaller og "persistente organiske forurenende stoffer", har man allerede i mange år vidst var farlige, mens der er opstået frygt omkring mange andre inden for de seneste år. For de fleste af disse kemikaliers vedkommende ved vi ganske enkelt ikke, hvordan de bevæger sig rundt i miljøet, om de akkumuleres, spredes eller omdannes, og hvordan de påvirker levende organismer i forskellige koncentrationer.

Vi ved, at emissionerne af mange farlige kemikalier er faldet, men også, at koncentrationen af disse stadig mange steder er for høj i miljøet. Vi ved også, at den kemiske industri i Europa vokser hurtigere end økonomien som helhed, og derved øger kemikalieflowet i den europæiske økonomi. Initiativer til reducering af dette flow skal nødvendigvis spænde over hele kæden: primærproducenterne inden for den kemiske industri, alle industrisektorerne, den enkelte forbruger, affaldsbehandlingssektoren mv.

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100