næste
forrige
emner

Press Release

Rent vand på de fleste feriemål i EU

Skift sprog
Press Release Udgivet 22/05 2012 Sidst ændret 03/06 2016
Photo: © Dave Jones
Godt nyt for dem, der har planlagt en badeferie i Europa denne sommer. 92,1 % af badevandsområderne i Den Europæiske Union opfylder badevandsdirektivets minimumskrav til vandkvaliteten. Dette gælder også Serpentine Lake i London, hvor der bliver afholdt olympiske konkurrencer, bl.a. marathonsvømning og triatlonkonkurrencens svømmedel.

Tallene stammer fra Det Europæiske Miljøagenturs og Europa-Kommissionens årlige badevandsrapport, som beskriver sidste års vandkvalitet på over 22 000 badesteder på strande og ved floder og søer i hele Europa.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Det glæder mig, at badevandskvaliteten i EU generelt holder sig på et højt niveau, og at den er blevet forbedret i forhold til sidste år. Langt de flest europæere interesserer sig for vandkvaliteten og ønsker mere information om den. Vi skal derfor fortsat sikre, at vandet i EU – fra badevand til drikkevand – har den rigtige kvalitet i forhold til den ønskede anvendelse, og at vandøkosystemet samlet set er sundt.

Professor Jacqueline McGlade, administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, tilføjer: "Vandkvaliteten på strande og andre badesteder er et af de miljøaspekter, der beskæftiger EU's borgere mest. I flere lande er der imidlertid stadig problemer med forurening fra landbrug og afløb. Vi er derfor nødt til at gøre en større indsats, for at offentligheden kan få sikkert og rent vand."

Ifølge rapporten var vandkvaliteten på 77,1 % af badestederne særdeles god, dvs. at den overholdt de strengeste vejledende værdier, hvilket er en stigning på 3,5 procentpoint i forhold til sidste års tal. Vandkvaliteten på ca. 93,1 % af saltvandsbadeområderne er blevet klassificeret som "tilfredsstillende", hvilket vil sige, at badevandet opfylder de mindre krævende bindende værdier – en stigning på 1 %. Under 2 % af badevandsområderne levede ikke op til kravene.

Rapporterne om badevandskvaliteten i Cypern, Kroatien, Malta og Grækenland var særdeles gode. I alle disse lande opfyldte over 90 % af badevandsområderne de strengeste vejledende værdier (en udmærket kvalitet), og de resterende overholdt de bindende værdier. I den anden ende af skalaen havde Nederlandene, Bulgarien, Letland, Luxembourg og Belgien forholdsvis få badesteder, som opfyldte de strenge vejledende værdier. Dette gjaldt især ferskvandsbadestederne.

Vandkvaliteten på Europas populæreste sommerdestinationer var generelt god. Mere end 90 % af badevandsområderne opfyldte således de bindende værdier. I Spanien, Italien og Portugal var vandkvaliteten udmærket i over 80 % af områderne.

Samlet set er badevandskvaliteten i EU blevet markant forbedret siden 1990. Antallet af saltvandsbadeområder, der ikke opfylder bestemmelserne i badevandsdirektivet, faldt fra 9,2 % i 1990 til 1,5 % i 2011. Antallet af ferskvandsområder, der ikke opfylder de bindende værdier, faldt fra 11,9 % i 1990 til 2,4 % i 2011, hvilket er den hidtil laveste procentdel.

Sagsforløb

EU's badevand skal opfylde kravene i badevandsdirektivet fra 2006, som skal være gennemført inden december 2014. EU offentliggør hvert år en sammenfattende rapport over badevandskvaliteten, som er baseret på de rapporter, som medlemsstaterne indsender inden udgangen af det foregående år. Af dette års rapport fremgår det, at alle 27 medlemsstater samt Kroatien, Montenegro og Schweiz overvågede og indrapporterede om badevandskvaliteten, de fleste i henhold til de nye bestemmelser.

To tredjedele var saltvandsbadesteder, og resten var badesteder ved floder og søer. Det største antal saltvandsbadeområder findes i Italien, Grækenland, Frankrig og Spanien, mens Tyskland og Frankrig har det største antal ferskvandsbadesteder.

Der er foretaget laboratorieanalyser af visse typer bakterier, herunder intestinale enterokokker og Escherichia coli, som kan være et tegn på forurening, primært fra afløb og affald fra husdyrhold. Klassificeringen viser, hvorvidt badeområderne lever op til de bindende værdier, de strengere vejledende værdier eller slet ikke lever op til værdierne.

EU-borgerne kan få et overblik over badevandskvaliteten på deres favoritstrand via vandinformationssystemet for Europa (WISE). På webstedet kan brugerne downloade oplysninger og se på interaktive kort. Man kan også anmelde den lokale badevandstilstand på webstedet Eye on Earth.

Flere oplysninger findes på:

Permalinks

Geographic coverage