næste
forrige
emner
Brændstoftyper og drivhusgasemissioner

Brændstoftyper og drivhusgasemissioner

Transportefterspørgslen hænger nøje sammen med den økonomiske aktivitet: I opgangstider stiger den økonomiske produktion, varetransporten øges, og flere personer rejser. Transportens påvirkning på menneskers helbred, miljøet og klimaændringerne hænger nøje sammen med det valgte brændstof. Der findes allerede rene, alternative brændstoffer, herunder elektricitet, som kan være bæredygtige alternativer til benzin og dieselolie. Turlængden har betydning, når brændstoftypens egnethed skal fastlægges.

Brændstoftyper og drivhusgasemissioner - Læs mere

EU’s målsætning for reduktion af drivhusgasemissioner

EU’s målsætning for reduktion af drivhusgasemissioner

EU har opstillet adskillige målsætninger for mindskelse af transportens miljøvirkninger i Europa, herunder dens drivhusgasser. Målene for transportsektoren er en del af EU’s overordnede målsætning om at mindske drivhusgasemissionerne med 80-95 % inden 2050.

EU’s målsætning for reduktion af drivhusgasemissioner - Læs mere

Køretøjers emissioner og nyttevirkning

Køretøjers emissioner og nyttevirkning

Køretøjer fremdrevet af fossilt brændstof er den vigtigste kilde til transportrelateret luftforurening. Hvert køretøj udleder forurenende stoffer fra en række kilder.

Køretøjers emissioner og nyttevirkning - Læs mere

Støjforurening i Europa

Støjforurening i Europa

Støjforurening er et voksende miljøproblem, der forårsages af en række kilder. Støjforureningens skadelige virkninger ses på udsatte befolkningsgruppers velbefindende, vilde dyrearters sundhed og udbredelse og børns indlæringsevne i skolen.

Støjforurening i Europa - Læs mere

Temperaturinversion fastholder forureningen i jordhøjde

Temperaturinversion fastholder forureningen i jordhøjde

Sandsynligheden for forureningshændelser øges under betingelser med temperaturinversion. I perioder med langvarigt højtryk i vintermånederne vil solens stråling nå ned til jorden og opvarmer den. Om natten taber jorden hurtigt varme på grund af det manglende skydække, og den luft, der er i kontakt med jorden, bliver koldere. Den varmere luft stiger til vejrs og virker som et låg, der fastholder den koldere luft nærmest mod jorden. Forureningen, herunder forureningen fra vejtrafikken, fastholdes ligeledes, sådan at luftlaget nærmest jorden bliver stadig mere forurenet. Dette fortsætter, indtil de fremherskende vejrforhold ændrer sig.

Temperaturinversion fastholder forureningen i jordhøjde - Læs mere

Udsættelse for luftforurening i storbyer

Udsættelse for luftforurening i storbyer

Mange europæere er udsat for skadelige koncentrationer af luftforurening. Op til 30 % af indbyggerne i europæiske storbyer er udsat for luftforurening i koncentrationer, der overskrider EU’s luftkvalitetsnormer. Omkring 98 % af indbyggerne i europæiske storbyer er udsat for luftforurening i koncentrationer, der anses for sundhedsskadelige efter de strengere retningslinjer fra Verdenssundhedsorganisationen.

Udsættelse for luftforurening i storbyer - Læs mere

Permalinks

Geographic coverage

tags

Arkiveret under
Arkiveret under infographic, signals2016
Handlinger