næste
forrige
emner

Infographic

Interval for livscyklusemissionerne af CO2 for forskellige typer køretøjer og brændstoffer

Skift sprog
Infographic
Prod-ID: INF-66-da
Udgivet 19/10 2017 Sidst ændret 21/03 2023
Elkøretøjer er generelt langt mere energieffektive end køretøjer, der kører på fossile brændstoffer. Afhængigt af, hvordan elektriciteten produceres, kan stigende brug af batteridrevne elbiler give betydeligt lavere udledninger af CO2, og af de luftforurenende stoffer nitrogenoxider og partikler, der har været hovedårsagerne til problemer med luftkvaliteten i mange af Europas byer.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Handlinger