næste
forrige
emner
Fil Luftforureningens sundhedskonsekvenser — 06/05 2013
Luftforureningens sundhedskonsekvenser
Fil Kilder til luftforurening i Europa — 06/05 2013
Kilder til luftforurening i Europa
Fil Indendørs luftforurening — 06/05 2013
Indendørs luftforurening
Infographic Luftforureningens sundhedskonsekvenser — 13/06 2014
Luftforurening kan have alvorlige indvirkninger på menneskers helbred. Børn og ældre er særligt sårbare.
Infographic Kilder til luftforurening i Europa — 13/06 2014
Luftforurening er ikke ens alle vegne. Forskellige forurenende stoffer ledes ud i atmosfæren fra mange forskellige kilder, bl.a. industri, transport, landbrug, affaldsbehandling og husholdninger. Visse forurenende stoffer kommer desuden fra naturlige kilder
Infographic Indendørs luftforurening — 13/06 2014
Vi tilbringer en stor del af tiden indendørs — hjemme, på arbejdspladsen i skoler og butikker. Visse forurenende stoffer kan forekomme i høj koncentration i indendørsluft og give helbredsproblemer.

Permalinks

Handlinger