næste
forrige
emner

At bo i en by

Webside Sidst ændret 21/03 2023
En stadig mere urbaniseret verden vil antagelig for mange betyde øget forbrug og større velstand. Men samtidig vil det betyde større fattigdom for de underprivilegerede i byerne. Dårlige livsvilkår i byerne med tilknyttede miljøog sundhedsrisici kan ramme alle dele af verden.

Hvorfor er byvækst vigtig for dig?

Byområdernes udformning og forvaltning, navnlig i Sydøstasien, vil få stor betydning for den globale udledning af drivhusgasser og det globale ressourcebehov. Når først en storby er bygget, kan det være vanskeligt at lave grundlæggende forandringer. Indbyggerne tilpasser sig til forholdene, og det kan være svært at få dem til at ændre adfærd. Mange steder i udviklingslandene er der lige nu risiko for, at storbyerne anlægges efter energi- og ressourceintensive modeller for byudvikling og vil være fastlåst i de kommende årtier.

I en indbyrdes stærkt sammenhængende verden, med ændringer i byvækst og de tilknyttede forbrugsmønstre, vil Europa hovedsageligt blive indirekte berørt. Virkningerne kan være ændret arealudnyttelse i Europa som følge af den stærkere konkurrence om ressourcerne, og truslen om global spredning af sygdomme.

Figur 6: Trends i byudvikling

For første gang i historien bor mere end 50 % af verdens befolkning i byområder. Inden 2050 vil ca. 70 % af os være byboer (UNDESA, 2010). Demografer anslår, at over halvdelen af verdens bybefolkning inden 2050 vil findes i Asien.

Yderligere information findes i: Global megatrends: living in an urban world: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Figur 6: Trends i byudvikling

 

Permalinks

Handlinger