Signaler - Velfærd og miljøet

Skift sprog
Miljøsignaler udgives af Det Europæiske Miljøagentur (EEA) hvert år. De er øjebliksbilleder af temaer, der vil være relevante både for den miljøpolitiske debat og den brede offentlighed. Miljøsignaler 2014 fokuserer på grøn økonomi, ressourceeffektivitet og kredsløbsøkonomi. Vi udvinder og bruger flere ressourcer, end vores planet kan producere over en given tid. Vores aktuelle forbrugs- og produktionsmønster er ikke bæredygtigt og risikerer at svække vores planets evne til at brødføde os alle. Vi bliver nødt til at reorganisere vores produktions- og forbrugssystemer, så vi kan producere de samme mængder med et lavere ressourceforbrug – genbruge, genvinde og genanvende mere – og reducere den mængde affald, vi skaber.

Relateret indhold

Nyheder og artikler

Relaterede publikationer

Se også

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100