Juridisk meddelelse

Webside Sidst ændret 24/07 2017

Medmindre andet er anført, kan indholdet på EEA's websted, som Det Europæiske Miljøagentur ejer og besidder brugsretten til, videreanvendes vederlagsfrit til kommercielle eller ikke-kommercielle formål, forudsat at kilden angives, og hele afsnittet gengives. Genanvendelse af visse data kan være underkastet forskellige vilkår, og i så tilfælde ledsages det pågældende afsnit af et copyrightmærke eller anden henvisning til de særlige vilkår, der finder anvendelse.

EEA's politik for videreanvendelse følger Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer i Den Europæiske Union og Kommissionens afgørelse af 12. december 2011 om videreanvendelse af Kommissionens dokumenter.

EEA påtager sig intet som helst ansvar for videreanvendelsen af indhold, som er tilgængeligt på dets websted.

Agenturets logo er EEA's ejendom og er registreret hos WIPO (Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret). Det må gengives i medierne til journalistiske formål, men al anden anvendelse heraf kræver forudgående samtykke fra Agenturet. Logoet må ikke beskæres eller ændres på anden vis, end hvad der er anvist i EEA's corporate identity manual. Logoer i forskellige formater og på forskellige sprog kan downloades på denne side.

Alle forespørgsler om videreanvendelse af indholdet på EEA's websted skal rettes til copyrights@eea.europa.eu eller til Ove Caspersen, EEA, Kongens Nytorv 6, DK-1050 København K, Tlf. +45 33 36 71 00.

 

Geographic coverage

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100