næste
forrige
emner

Nyheder

Klimahændelser bliver hyppigere og alvorligere i Europa — ny regional oversigt offentliggjort

Skift sprog
Nyheder Udgivet 13/12 2021 Sidst ændret 09/02 2023
2 min read
Photo: © Jonathan Ford on Unsplash
Efterhånden som ekstreme vejrforhold og andre klimahændelser bliver hyppigere og alvorligere i Europa, er der behov for solide data til vurdering af klimarisici og planlægning af klimatilpasning. Den nye interaktive rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) giver en opdateret oversigt over, hvordan klimarisiciene ændrer sig i Europas forskellige regioner.

EEA's nye rapport "Europe’s changing climate hazards" er en interaktiv rapport, der giver en oversigt over tidligere og kommende ændringer i Europas vigtigste klimarisici og deres indvirkning på de europæiske regioner. EEA's rapport er særlig værdifuld for politiske beslutningstagere og eksperter, der beskæftiger sig med vurdering af klimarisici og planlægning af klimatilpasning i Europa. EU's medlemsstater kan også bruge dataene til at rapportere om klimarelaterede farer til Europa-Kommissionen.

Rapporten, der er udarbejdet med støtte fra Copernicus' klimaændringstjeneste (C3S) og andre EEA-partnere, giver adgang til både generaliserede og detaljerede oplysninger om regionale klimarisici samt indsigt i, hvordan disse risici kan påvirke økosystemer og økonomiske sektorer.

Rapporten afspejler de fund, som FN's Klimapanel (IPCC) har gjort, nemlig at klimaændringerne uden nogen tvivl er skyld i en øget forekomst af ekstreme vejrhændelser, men rapporten giver også mere detaljerede oplysninger for Europa.

De forventede ændringer omfatter en fortsat stigning af middeltemperaturerne i Europa og en endnu hurtigere stigning i forekomsten af ekstreme varmetemperaturer. Ifølge rapporten skal europæerne forberede sig på flere dage med ekstreme varmetemperaturer og flere ekstreme nedbørshændelser.

  • Sydeuropa skal forberede sig på varmere somre, hyppigere tørke og større brandrisiko.
  • Nordeuropa vil den årlige nedbør og forekomsten af kraftig nedbør sandsynligvis stige.
  • Centraleuropa vil sandsynligvis opleve mindre regn om sommeren, men også hyppigere og mere ekstreme vejrhændelser, herunder kraftig nedbør, flodoversvømmelser, tørke og brandrisiko.
  • Havenes overfladetemperatur, marine hedebølger og vandets surhedsgrad forventes at stige i alle europæiske regionale have. Stigningen i vandstanden accelererer ved alle europæiske kyster, bortset fra ved den nordlige del af Østersøen.

Yderligere oplysninger om mange klimarelaterede risici kan findes i European Climate Data Explorer, der er udviklet af EEA og C3S i fællesskab.

Baggrund

Glasgow-klimapagten, der blev indgået på den 26. partskonference (COP26) under FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), understreges det, at det haster med at optrappe klimatilpasningen og dele viden og teknologier for at forbedre tilpasningsevnen, styrke modstandsdygtigheden og reducere sårbarheden over for klimaændringer. Dokumentet anerkender også betydningen af den bedst tilgængelige videnskab for en effektiv klimaindsats og politikudformning, herunder data om klimarelaterede hændelser, risici, tab og skader.

EU's strategi for tilpasning til klimaændringer har til formål at skabe et klimarobust Europa frem mod 2050, og det kræver mere pålidelige oplysninger om klimaændringer, deres indvirkning og den nødvendige tilpasning.

I overensstemmelse med Den europæiske klimalov gennemgår Europa-Kommissionen regelmæssigt medlemsstaternes fremskridt inden for klimatilpasning, herunder  observerede og fremtidige klimarelaterede risici, som landene anmodes om at aflægge rapport om hvert andet år.

I henhold til EU's civilbeskyttelsesmekanisme skal EU's medlemsstater og andre deltagende stater regelmæssigt indsende nationale risikovurderinger til Kommissionen.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage