EU's medlemsstater må hæve barren for at nå det fælles mål for vedvarende energi

Skift sprog
Nyheder Udgivet 28/01 2019 Sidst ændret 08/03 2019
2 min read
Image copyright: Tim Laws, WaterPIX /EEA
De vedvarende energikilders andel af Den Europæiske Unions (EU's) energiforbrug er fordoblet siden 2005, men denne vækst har været aftagende i de seneste år, især som følge af et stigende energiforbrug og manglende fremskridt inden for transportsektoren. Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) nye rapport viser, at EU's medlemsstater er nødt til at øge deres indsats for at nå målet for vedvarende energi i 2020.

EEA's rapport "Renewable energy in Europe — 2018" (vedvarende energi i Europa — 2018) beskriver de fremskridt, der er gjort inden for udbredelsen af vedvarende energikilder i EU. Den er baseret på officielle oplysninger for 2016 og EEA's foreløbige beregninger for 2017.

Rapporten viser, at den vedvarende energis andel af det endelige energiforbrug i EU steg fra 16,7 % i 2015 til 17,0 % i 2016 og til ca. 17,4 % i 2017. Selv om EU fortsat er på vej til at nå sit mål for 2020 om, at 20 % af det endelige bruttoenergiforbrug skal komme fra vedvarende energikilder, vokser andelen af vedvarende energi i EU ikke så hurtigt mere, fordi det endelige energiforbrug i visse medlemsstater er steget på det seneste.

For at nå målet for 2030 skal EU's medlemsstater i fællesskab øge andelen af vedvarende energikilder til mindst 32 % af det endelige bruttoenergiforbrug. Ifølge rapporten er der på nuværende tidspunkt store forskelle med hensyn til medlemsstaternes anvendelse af vedvarende energi — lige fra over 30 % af det endelige bruttoenergiforbrug i Østrig, Danmark, Finland, Letland og Sverige til under 9 % i Belgien, Luxembourg, Malta og Nederlandene.

Andre vigtige resultater

I 2017 kom 85 % af al ny elkapacitet i EU fra vedvarende energi. Vindkraft og solceller tegnede sig for tre fjerdedele. En tredjedel af al den elektricitet, der blev forbrugt i EU i 2016 og 2017, stammede fra vedvarende energikilder.

Opvarmning og køling udgør fortsat den sektor, hvor vedvarende energi anvendes i størst udstrækning i EU, med en andel af vedvarende energikilder på ca. 19 % i 2016 og 2017. Transportsektoren halter langt bagefter med en andel af vedvarende energikilder på kun 7 % i de samme år. Størstedelen af den vedvarende energi, der anvendes til transport, kommer fra biobrændstoffer. Ved beregningen medtages kun biobrændstoffer, der er certificeret som bæredygtige i henhold til kriterierne om bæredygtighed i direktivet om vedvarende energi.

Ifølge rapporten er EU stadig førende på verdensplan, når det gælder vedvarende elkapacitet pr. indbygger, men Kina investerer nu mere i ny kapacitet. Andelen af job relateret til vedvarende energi i arbejdsstyrken stiger også hurtigere i Brasilien og Kina end i EU.

Takket være den øgede anvendelse af vedvarende energi har EU kunnet mindske sit behov for fossile brændstoffer og de dermed forbundne drivhusgasemissioner. Ifølge EEA's analyse ville EU's samlede drivhusgasemissioner have været omkring 9 % højere i 2016 og 10 % højere i 2017, hvis ikke den tiltagende anvendelse af vedvarende energi, som vi har set siden 2005, havde erstattet 11 % af EU's interne bruttoforbrug af fossile brændstoffer i denne periode.

Rapporterne om vedvarende energi i Europa supplerer EEA's årlige vurdering af udviklingen hen imod EU's klima- og energimål i publikationen Trends and projections in Europe 2018.

Relateret indhold

Baseret på data

Nyheder og artikler

Relaterede indikatorer

Overview of electricity production and use in Europe In 2016,  low-carbon energy sources (i.e. renewables and nuclear energy) continued to dominate the electricity mix for the second year in a row, together generating more power than fossil fuel sources. Fossil fuels (i.e. coal, natural gas and oil) were responsible for 43 % of all gross electricity generation in 2016, a decrease of 11 percentage points across the EU compared with 2005 (54 %). By way of contrast, the share of electricity generated from renewable sources has grown rapidly since 2005, but the pace of growth has slowed down after 2014. In 2016, renewable electricity reached almost one third (29 %) of all gross electricity generation in the EU. This is twice as much as in 2005. As such, renewable sources generated more electricity in 2016 than nuclear sources or coal and lignite. Nuclear energy sources contributed roughly one quarter (26 %) of all gross electricity generation in 2016. The transition from fossil fuels to renewable fuels, together with improved transformation efficiencies in electricity generation, led to an average annual 2.6 % decrease in CO 2 emissions per kWh between 2005 and 2016. Final electricity consumption (the total consumption of electricity by all end-use sectors plus electricity imports and minus exports) in the EU increased by one percent in 2016 compared with 2015, reaching the same level as in 2005. The sharpest growth was observed in the services sector (1.2 % per year) and the sharpest decline in industry (-1.0 % per year). With regards to the non-EU EEA countries,  between 2005 and 2016, electricity generation increased by an average of 4.9 % per  year in Turkey, 7.1 % per year  in Iceland and 0.7 % per year in Norway.
Share of renewable energy in gross final energy consumption in Europe The share of renewable energy in gross final energy use in the EU has almost doubled since 2005. It reached 17.0 % in 2016 and is expected to have reached 17.4 % in 2017, according to the early estimates from the European Environment Agency (EEA) . These levels are higher than those from the indicative EU trajectory for these years set by the Renewable Energy Directive .  The increase in the share of renewable energy sources in final energy consumption has slowed down in recent years. An increasing energy consumption and lack of progress in the transport sector imperil the achievement of both 2020 targets on renewable energy and energy efficiency at EU level. In 2017, according to the EEA's early estimates:  progress towards national targets deteriorated across the EU, with 20 Member States (all but Cyprus, France, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Slovenia and the United Kingdom) meeting or exceeding their indicative targets set under the Renewable Energy Directive, compared with 25 Member States on target in 2016. In addition, only 16 Member States (all except Belgium, Cyprus, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia and Spain) reached or exceeded the trajectories set in their own National Renewable Energy Action Plans, compared with 19 in 2016; 11 countries (Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Italy, Lithuania, Romania and Sweden) had already managed to achieve their binding renewable energy share targets for 2020, as set under the Renewable Energy Directive; renewable energy accounted for 30.6 % of gross final electricity consumption, 19.3 % of energy consumption for heating and cooling, and 7.2 % of transport fuel consumption in the whole EU.

Relaterede publikationer

Se også

Temporal coverage

Handlinger