næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvad gør EEA for at overvåge transportsektorens miljøpræstationer?

HelpCenter FAQ

EEA udarbejder årligt en transport- og miljørapport og en briefing om transportsektorens fremskridt hen imod miljø- og klimamålene. Rapporten indeholder hvert år en grundig analyse af et nyt transport- og miljøemne. Briefingen er baseret på en række nøgleindikatorer, der anvendes til at spore de kort- og langsigtede miljøresultater i transportsektoren i EEA-medlemslandene. Den seneste TERM-rapport om digitaliseringen af transportsystemet findes her. Den seneste indikatorbaserede vurdering af fremskridtene hen imod centrale transportrelaterede politiske mål og målsætninger findes her.

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Transport
Handlinger