Internationalt samarbejde

Skift sprog
Webside Sidst ændret 11/05 2017
De fleste miljøspørgsmål går på tværs af landegrænserne, og mange har global rækkevidde. De kan kun behandles effektivt gennem internationalt samarbejde. EEA's prioriterede anliggender med global relevans er klimaændringer, luftforurening, bæredygtig produktion og forbrug, biodiversitet, sundhed og miljø samt det fælles miljøinformationssystem.

Ud over de 33 medlemmer og seks samarbejds- lande (Vestbalkan) samarbejder EEA også med sine naboer og andre lande og regioner samt opretter partnerskaber med disse lande i forbindelse med EU's naboskabspolitik.

Nedenstående liste viser et udvalg af EEA's samarbejdsinitiativer og partnerskaber med regioner og internationale organisationer.

Regionalt samarbejde

EU's naboer og disses naboer

  • Naboer mod øst: Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Moldova, Ukraine, Georgien, Rusland
  • Naboer mod syd (Middelhavsområdet): Algeriet, Den Palæstinensiske Myndighed Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Syrien, Tunesien
  • Centralasien: Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan


Det europæiske naboskabsprojekt

Som led i aktiviteterne inden for det regionale samarbejde gennemfører EEA i perioden 2010-2014 projektet ENPI-SEIS, hvis vigtigste mål er at fremme beskyttelsen af miljøet i de lande, som indgår i de europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrumenter (ENPI) (seks lande fra den europæiske naboskabspolitiks østlige del samt Den Russiske Føderation og 9 lande fra den europæiske naboskabspolitiks sydlige del). Et af projektets specifikke mål er at forbedre miljøovervågningen, data- og informationsudvekslingen ved gradvis at udvide principperne for SEIS (det fælles miljøinformationssystem) til det europæiske naboskab.

Resten af verden

 

Samarbejde med internationale organisationer

På globalt plan

På regionalt plan

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100