Hvem er vi?

Hvem er vi?

15/11 2013

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er et agentur under Den Europæiske Union. Vores opgave er at formidle pålidelige og uafhængige oplysninger på miljøområdet. Vi er en vigtig informationskilde for dem, der er inddraget i udformning, vedtagelse, gennemførelse og evaluering af miljøpolitikker, og også for offentligheden. På nuværende tidspunkt har EEA 32 medlemslande.

Læs mere

Organisation

Organisation

20/05 2008

EEA har en bestyrelse og et forretningsudvalg, samt et videnskabeligt udvalg med en rådgivende funktion. Den administrerende direktør er ansvarlig over for bestyrelsen for gennemførelsen af programmerne og for den daglige ledelse af EEA.

Læs mere

EU-partnere

EU-partnere

15/11 2008

Vores oplysninger udarbejdes med henblik på at hjælpe de politiske beslutningstagere med at udforme miljømæssigt robuste og konsistente politikker og beslutninger på mange områder. Til det formål arbejder EEA tæt sammen med EU-institutioner, f.eks. Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet. EEA samarbejder ligeledes med EU's rådgivende organer, f.eks. Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale Udvalg, samt andre europæiske agenturer.

Læs mere

Internationalt samarbejde

De fleste miljøspørgsmål går på tværs af landegrænserne, og mange har global rækkevidde. De kan kun behandles effektivt gennem internationalt samarbejde.

Læs mere

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100