Činnosti agentury EEA

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 22.04.2016
Cílem posouzení agentury EEA, která se týkají odpadů a surovinových zdrojů, je podporovat přípravu politik pro udržitelnou spotřebu a výrobu, včetně provádění tematických strategií pro udržitelné využívání přírodních zdrojů a pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci. K činnostem na tomto poli patří monitorování a tvorba ukazatelů, hodnocení účinnosti politik v oblasti odpadů a zdrojů a určování osvědčených postupů.

Ve vztahu k odpadům a surovinovým zdrojům práce agentury EEA zahrnuje:

Práci agentury v oblasti odpadů a surovinových zdrojů vede její skupina pro udržitelnou spotřebu a výrobu. Činnosti probíhají ve spolupráci s Evropským tematickým střediskem pro hospodaření se zdroji a odpady agentury EEA (ETC/SCP) a s její sítí zemí (Eionet). Eurostat shromažďuje údaje o odpadech a od roku 2008 bude mít na své půdě také environmentální datová střediska pro zdroje, výrobky a odpady.

 

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100