Cestovní ruch – úvod

Změnit jazyk
Stránka platnost vypršela Poslední změna 31.08.2016
This content has been archived on 31.08.2016, reason: No more updates will be done

Cestovní ruch je výnosným odvětvím podnikání. Je jedním z největších oborů podnikatelské činnosti na světě a v mnoha regionech bývá jediným a zároveň největším zdrojem investic a pracovních míst. I když se nám pod pojmem cestovní ruch nevybaví obrázky kouřících továren jako u výrobního průmyslu, určitě to není obor, který by byl vůči životnímu prostředí zcela neškodný; je třeba připsat mu na vrub vysokou míru znečištění a spotřebu výrazného množství přírodních zdrojů. Evropa je nejoblíbenějším cílem turistů z celého světa, a proto se musí postarat o to, jak zmírnit negativní dopady cestovního ruchu na její životní prostředí. Udržitelnější cestovní ruch bude sám sobě přínosem, neboť příroda poničená masovou turistikou a znečištěné pláže by přilákaly jen málokoho.

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100