Cestovní ruch

Změnit jazyk
platnost vypršela
This page was archived on 31.08.2016 with reason: No more updates will be done

Cestovní ruch je výnosným odvětvím podnikání. Je jedním z největších oborů podnikatelské činnosti na světě a v mnoha regionech bývá jediným a zároveň největším zdrojem investic a pracovních míst. I když se nám pod pojmem cestovní ruch nevybaví obrázky kouřících továren jako u výrobního průmyslu, určitě to není obor, který by byl vůči životnímu prostředí zcela neškodný; je třeba připsat mu na vrub vysokou míru znečištění a spotřebu výrazného množství přírodních zdrojů. Evropa je nejoblíbenějším cílem turistů z celého světa, a proto se musí postarat o to, jak zmírnit negativní dopady cestovního ruchu na její životní prostředí. Udržitelnější cestovní ruch bude sám sobě přínosem, neboť příroda poničená masovou turistikou a znečištěné pláže by přilákaly jen málokoho. Více

Key facts and messages

Procházet katalog

Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100