Lidé a hospodářství – úvod

Stránka platnost vypršela Poslední změna 31.08.2016
This content has been archived on 31.08.2016, reason: A new version has been published

Bylo by příliš zjednodušené položit rovnítko mezi narůstající počet obyvatel nebo rostoucí hospodářství a poškozené životní prostředí. Skutečnost je o trochu složitější, jak nám ukáže tento oddíl.

Jednoznačně platí, že růst dnešního hospodářství i počtu lidí ekologické problémy zhoršuje, protože dosud nebyla přerušena vazba mezi ekonomikou i počtem obyvatel a poškozováním životního prostředí.

To však nemusí být nevyhnutelné. Pokud by například přibývání obyvatelstva provázela tendence k menšímu počtu početnějších domácností, mohl by se omezovat i tlak, jaký na životní prostředí domácnosti vyvíjejí. Současný evropský demografický vývoj jde však bohužel opačným směrem: počet domácností se ve skutečnosti zvyšuje rychleji než počet obyvatel jako celek, protože rodiny jsou menší a přibývají jednočlenné domácnosti.

Podobně platí, že růst výroby v mnoha odvětvích je těsně spojen se zvýšenou spotřebou energií i zdrojů a také s větším znečištěním. Existuje však mnoho příkladů, jak lze i při růstu hospodářství životní prostředí ochránit a jak změnit vzorce spotřeby. Zprávy v tomto oddílu tyto trendy dokumentují.

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100