Hluk – úvod

Změnit jazyk
Stránka platnost vypršela Poslední změna 08.09.2016
This page was archived on 08.09.2016 with reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Hlukem ve venkovním prostředí je zasažen velký počet Evropanů. Veřejnost vnímá hluk jako jeden z nejzávažnějších ekologických problémů. Hluk má dopad na naše tělesné i duševní zdraví a narušuje základní činnosti, jako je spánek, odpočinek, studium či komunikace. I když tyto nepříznivé vlivy hluku na lidské zdraví jsou známy již dlouho, nedávný výzkum ukazuje, že negativně působí i nižší hladiny hluku, než jsme se domnívali dříve.
Akce dokumentů
Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás