Činnosti agentury EEA

Změnit jazyk
Stránka platnost vypršela Poslední změna 08.09.2016
This content has been archived on 08.09.2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Práce agentury EEA souvisí především se směrnicí o hluku ve venkovním prostředí. Agentura podporuje Evropskou komisi při správě údajů o hluku a při práci na posouzeních expozice hluku.

Podle směrnice o hluku ve venkovním prostředí se na několik datových toků vztahuje povinnost podávat zprávy. EEA začátkem roku 2007 pomohla Komisi s přípravou návrhu elektronického mechanismu pro podávání zpráv, harmonizovaného se systémem EEA pro podávání zpráv. Informace obsažené v dosavadních zprávách členských států byly přezkoumány agenturou EEA a jsou k dispozici na internetové stránce CIRCA Evropské komise.

V roce 2001 EEA zveřejnila první odhad počtu osob vystavených hluku z dopravy. Jde o ukazatel, který byl vypracován v rámci mechanismu zpravodajství o dopravě a životním prostředí (TERM) agentury EEA.

Příští posouzení expozice hluku bude vycházet z informací ze zpráv podaných členskými státy podle směrnice o hluku ve venkovním prostředí do konce roku 2007. Půjde o první případ, kdy budou země informovat o expozici určitým hladinám hluku. Směrnice ukládá Komisi povinnost vytvořit databázi informací obsažených ve zprávách a EEA tuto práci podporuje.

EEA vede pracovní skupinu EU pro posuzování expozice hluku (WG AEN), která v souladu se směrnicí o hluku ve venkovním prostředí vypracovala pokyny pro hlukové mapování. Agentura úzce spolupracuje s Evropským tematickým centrem pro využití půdy a územní informace a se sítí zemí agentury EEA (Eionet).

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100