Chemické látky – úvod

Změnit jazyk
Stránka platnost vypršela Poslední změna 02.09.2016
This page was archived on 02.09.2016 with reason: A new version has been published

Lidská vynalézavost vytvořila více než 100 000 nových chemických látek. Jsou to látky, které nikdy nebyly součástí životního prostředí planety Země.

Některé z nich, například látky s obsahem těžkých kovů a „persistentní organické znečisťující látky“, jsou za nebezpečné považovány již řadu let, zatímco na mnohé jiné se začínáme dívat s podezřením až v poslední době. Co se však týče většiny těchto chemických látek, jednoduše nevíme, co se s nimi při průchodu životním prostředím děje, zda se nehromadí, nerozptylují či nepřeměňují, a jak v různých koncentracích ovlivňují živé organismy.

Víme, že emise mnoha chemických látek, o jejichž nebezpečí se vědělo, byly sníženy, ale že existuje mnoho oblastí, kde je jejich koncentrace v životním prostředí stále příliš vysoká. Také víme, že evropský chemický průmysl roste rychleji než ekonomika jako celek, což zvyšuje příliv chemických látek do všech odvětví evropského hospodářství. Iniciativy na oslabení tohoto přílivu se musí zaměřovat na celý řetězec: na prvovýrobce v chemickém průmyslu, na všechna odvětví, jednotlivé spotřebitele, odvětví odstraňování odpadů a další.

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100