další
předchozí
položky
Signály EEA 2021 - Evropská příroda

Proč nyní potřebujeme rozhodná opatření k ochraně přírody? Co je v sázce a jak můžeme vyřešit krizi biologické rozmanitosti?

Více

Signály 2011 - Globalizace, životní prostředí a my

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydává Signály každý rok a přináší v nich krátké zajímavé příběhy jako podněty k veřejné diskusi o politice životního prostředí v nadcházejícím roce.

Více

EVROPSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO BIOLOGICKOU ROZMANITOST (BISE)

ŽIVÝ ZDROJ INFORMACÍ O BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI

Více

SIGNÁLY EEA 2010 - Biodiverzita, klimatická změna a vy (CS)

Společně se Signály se vydáváme na cestu po proudu vod z alpských ledovců k arktickému permafrostu a k deltě Gangy. Cestujeme na známá a odlehlá místa a zabýváme se tím, jak můžeme obnovit vztahy se zásadními prvky každodenního života, kterými jsou: voda, půda, vzduch, a také živočichové a rostliny tvořící tapiserii života na Zemi.

Více

Permalinks

Akce dokumentů