další
předchozí
položky

Biologická rozmanitost – ekosystémy

Neudržitelné zemědělství a lesnictví, rozrůstání měst a znečištění patří mezi hlavní zátěže, které způsobují drastický úbytek biologické rozmanitosti v Evropě a ohrožuje přežití tisíců živočišných druhů a stanovišť. Směrnice Evropské unie (EU) na ochranu přírody a další právní předpisy v oblasti životního prostředí navíc na úrovni členských států postrádají dostatečnou implementaci. Podle dnes zveřejněné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) nazvané „State of nature in the EU“ není stav ochrany většiny chráněných stanovišť a živočišných druhů příznivý a je potřeba učinit mnohem více, aby došlo k nápravě této situace.

Procházet katalog

Akce dokumentů