další
předchozí
položky

Infographic

Úroveň emisí CO2 produkovaných během životního cyklu různých druhů vozidel a paliv

Změnit jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-66-cs
Publikováno 26.10.2017 Poslední změna 23.11.2020
Vozidla poháněná elektřinou jsou obecně energeticky mnohem účinnější než ta, která jsou poháněna fosilními palivy. V závislosti na způsobu výroby elektřiny může zvýšené používání elektrických automobilů poháněných bateriemi vést k významně nižším emisím C02 a látek znečišťujících ovzduší, jako jsou oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky, které jsou hlavní příčinou problémů s kvalitou ovzduší v mnoha evropských městech

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů