další
předchozí
položky

Infographic

Energetika a zmírňování změny klimatu

Změnit jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-63-cs
Publikováno 26.10.2017 Poslední změna 23.11.2020
Celosvětově představuje využívání energie zdaleka největší zdroj emisí skleníkových plynů vznikajících v důsledku lidské činnosti. Přibližně dvě třetiny světových emisí skleníkových plynů pochází ze spalování fosilních paliv pro výrobu elektřiny, tepla pro vytápění, a dále v dopravě a v průmyslu. Pařížská dohoda stanovuje dlouhodobý cíl omezit nárůst průměrné světové teploty na méně než 2 °C v porovnání s úrovní před industrializací a usiluje o omezení nárůstu na maximálně 1,5 °C. Vědecké studie ukazují, že abychom zvýšili svou šanci na zmírnění růstu teploty na nejvýše 2 °C, musí množství emisí celosvětově dosáhnout vrcholu v roce 2020 a poté začít klesat. Celosvětové emise v roce 2050 musí být o 40 až 70 % nižší než v roce 2010 a do roku 2100 se musí snížit téměř na nulu (nebo i pod nulovou hodnotu).

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značky

Akce dokumentů