další
předchozí
položky
Cíle EU pro snižování emisí skleníkových plynů

Cíle EU pro snižování emisí skleníkových plynů

EU si stanovila cíle pro snížení dopadu dopravy na životní prostředí v Evropě včetně cíle pro emise skleníkových plynů. Cíle pro sektor dopravy jsou součástí celkového cíle EU snížit emise skleníkových plynů do roku 2050 o 80–95 %.

Cíle EU pro snižování emisí skleníkových plynů - Více...

Druhy paliv a emise

Druhy paliv a emise

Poptávka po dopravě úzce souvisí s ekonomickou aktivitou: v dobách růstu se zlepšuje hospodářský výsledek, přepravuje se více zboží a lidé více cestují. Dopad dopravy na lidské zdraví, životní prostředí a změnu klimatu úzce souvisí s volbou paliva. Čistá alternativní paliva, včetně elektřiny, již existují a mohou reálně nahradit benzin a naftu. Při rozhodování o vhodnosti použití konkrétního druhu paliva hraje roli délka cesty.

Druhy paliv a emise - Více...

Emise a účinnost vozidel

Emise a účinnost vozidel

Silniční doprava závislá na fosilních palivech představuje nejvýznamnější zdroj znečištění ovzduší z dopravy. Každé vozidlo vypouští emise z řady zdrojů.

Emise a účinnost vozidel - Více...

Hluková zátěž v Evropě

Hluková zátěž v Evropě

Hluková zátěž je rostoucím problémem dotýkajícím se životního prostředí, jež vychází z řady zdrojů. Nepříznivé účinky hlukové zátěže se projevují na duševní pohodě obyvatelstva vystaveného hluku, na zdraví a rozšíření volně žijících druhů a také na schopnosti dětí zvládat výuku ve škole.

Hluková zátěž v Evropě - Více...

Imisní zátěž ve městech

Imisní zátěž ve městech

Mnoho Evropanů je vystaveno škodlivé míře znečištění ovzduší. Až 30 % Evropanů žijících ve městech je vystaveno úrovním znečišťujících látek v ovzduší přesahujícím normy EU pro kvalitu ovzduší. A zhruba 98 % Evropanů žijících ve městech je vystaveno úrovním znečišťujících látek v ovzduší, jež Světová zdravotnická organizace považuje podle svých přísnějších měřítek za zdraví škodlivé.

Imisní zátěž ve městech - Více...

Při teplotní inverzi zůstává znečištění v přízemní vrstvě

Při teplotní inverzi zůstává znečištění v přízemní vrstvě

Při teplotní inverzi je vyšší pravděpodobnost lokálního výskytu vyšší koncentrace znečišťujících látek. Během delších období vyššího tlaku vzduchu v zimních měsících sluneční záření dopadá na zemský povrch a prohřívá jej. Pokud je v noci malá oblačnost, zemský povrch se rychleji ochlazuje a spolu s ním také vzduch, který leží u země. Teplejší vzduch stoupá vzhůru a jako poklop zadržuje chladnější vzduch u země. Znečištění, včetně znečištění z dopravy, se proto nemůže rozptylovat a drží se v přízemní vrstvě, kde stoupají koncentrace znečišťujících látek. To trvá tak dlouho, dokud se nezmění převládající meteorologické podmínky.

Při teplotní inverzi zůstává znečištění v přízemní vrstvě - Více...

Permalinks

Geographic coverage

Značky

Kategorie: infographic, signals2016
Akce dokumentů