další
předchozí
položky
Jak můžeme dosáhnout toho, že naše hospodářství bude oběhové a bude účinně využívat zdroje?

Jak můžeme dosáhnout toho, že naše hospodářství bude oběhové a bude účinně využívat zdroje?

V současnosti těžíme a zužitkováváme více zdrojů, než kolik může naše planeta za danou dobu vyprodukovat. Musíme omezit množství odpadu, který produkujeme, a množství surovin, které těžíme.

Jak můžeme dosáhnout toho, že naše hospodářství bude oběhové a bude účinně využívat zdroje? - Více...

Jak můžeme snížit produkci odpadů a lépe je zužitkovávat?

Jak můžeme snížit produkci odpadů a lépe je zužitkovávat?

Nejlepším způsobem, jak snížit dopady odpadů na životní prostředí, je především předcházet jejich vzniku. Mnoho věcí, které vyhazujeme, lze opětovně použít a z jiných je recyklací možné získat suroviny.

Jak můžeme snížit produkci odpadů a lépe je zužitkovávat? - Více...

Jak potraviny, které koupíme, sníme či naopak nesníme, ovlivňují životní prostředí?

Jak potraviny, které koupíme, sníme či naopak nesníme, ovlivňují životní prostředí?

Než se potraviny dostanou k nám na talíř, musí se vyrobit, zpracovat, zabalit, dopravit a distribuovat. Každý z těchto kroků spotřebovává zdroje, vytváří další odpad a způsobuje znečištění.

Jak potraviny, které koupíme, sníme či naopak nesníme, ovlivňují životní prostředí? - Více...

Jak spolu souvisí životní prostředí, kvalita lidského života a zdraví?

Jak spolu souvisí životní prostředí, kvalita lidského života a zdraví?

Přírodní zdroje jsou základem naší výroby a spotřeby, vytvářejí bohatství a pracovní místa, a přispívají tak ke kvalitě našeho života a k celkové životní úrovni. Úroveň naší spotřeby zdrojů však ohrožuje schopnost našich ekosystémů uspokojovat naše potřeby v budoucnu.

Jak spolu souvisí životní prostředí, kvalita lidského života a zdraví? - Více...

Jaké jsou zdroje odpadu v moři a jaké jeho dopady?

Jaké jsou zdroje odpadu v moři a jaké jeho dopady?

Rostoucí množství odpadů končí ve světových oceánech a škodí zdraví ekosystémů, zabíjí živočichy a ohrožuje lidské zdraví. Řešení spočívá v předcházení vzniku odpadů a lepším nakládání s odpady na pevnině.

Jaké jsou zdroje odpadu v moři a jaké jeho dopady? - Více...

Jaké jsou zdroje potravinového odpadu v Evropě?

Jaké jsou zdroje potravinového odpadu v Evropě?

Přibližně třetina celosvětové produkce potravin přijde nazmar nebo skončí v odpadu. Potravinový odpad znamená také závažnou ztrátu jiných zdrojů, jako je půda, voda, energie a práce.

Jaké jsou zdroje potravinového odpadu v Evropě? - Více...

Kolik našeho komunálního odpadu recyklujeme?

Kolik našeho komunálního odpadu recyklujeme?

Velká část odpadů, které vyhodíme, může být recyklována. Recyklace je výhodná pro životní prostředí, neboť odpady nekončí na skládkách a vznikají suroviny na nové výrobky. Recyklace může také podpořit inovace a vytvářet pracovní místa.

Kolik našeho komunálního odpadu recyklujeme? - Více...

Toky odpadů v Evropě

Toky odpadů v Evropě

V roce 2010 vzniklo ve skupině zemí EU28 a Norsku celkem asi 2 500 milionů tun odpadů. Zde je znázorněno, odkud tyto odpady pocházely a z čeho se skládaly.

Toky odpadů v Evropě - Více...

Permalinks

Akce dokumentů