další
předchozí
položky

Article

Pohled na aerosoly ve světě

Změnit jazyk
Article Publikováno 16.05.2013 Poslední změna 11.05.2021
Photo: © William Putman, NASA/Goddard
Jedním z přírodních zdrojů částic v ovzduší je „africký prach“. Mimořádně suché podnebí a vysoké teploty na Sahaře způsobují víření vzduchu, jež může vznést prach až do výše 4–5 km. Částice se v této výšce mohou udržet týdny i měsíce a často se přesouvají nad území Evropy.

Dalším zdrojem je i mořská vodní tříšť, jež může v některých pobřežních oblastech produkovat až 80 % hodnoty částic v ovzduší. Tvoří ji převážně sůl, kterou do ovzduší vyženou silné větry.

Hodnoty prachových částic v ovzduší se v Evropě mohou dočasně zvýšit i v důsledku sopečných erupcí, například na Islandu nebo v oblasti Středozemního moře.

Lesní požáry a požáry travních porostů v Evropě zasáhnou ročně v průměru téměř 600 000 hektarů (přibližně 2,5násobek rozlohy Lucemburska) a jsou významným zdrojem znečištění ovzduší. Devět z deseti požárů je však zřejmě přímo či nepřímo způsobeno lidskou činností, například žhářstvím, odhozenými cigaretami, táboráky nebo požáry, které způsobí zemědělci při spalování zbytků zemědělských plodin po sklizni.

Model atmosférických částic a jejich pohybu vypracovaný úřadem NASA

Prach (červená barva) se vznáší z povrchu země; mořská sůl (modrá) víří uvnitř cyklonů; dým (zelená) stoupá z požárů; částice síranů (bílá) pocházejí ze sopečné činnosti a emisí ze spalování fosilních paliv.

Tento model Portrait of global aerosols vypracoval systém GEOS-5 při rozlišení 10 km. Zdroj: William Putman, NASA/Goddard; www.nasa.gov/multimedia/imagegallery

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Značky

Akce dokumentů