další
předchozí
položky
Soubor Dopady znečištění ovzduší na zdraví — 06.05.2013
Dopady znečištění ovzduší na zdraví
Soubor Zdroje znečištění ovzduší v Evropě — 06.05.2013
Zdroje znečištění ovzduší v Evropě
Soubor Znečištění ovzduší uvnitř budov — 06.05.2013
Znečištění ovzduší uvnitř budov
Infographic Dopady znečištění ovzduší na zdraví — 13.06.2014
Látky znečišťující ovzduší mohou mít vážný dopad na lidské zdraví. Nejvíce jsou jimi ohroženy děti a senioři.
Infographic Zdroje znečištění ovzduší v Evropě — 13.06.2014
Úroveň znečištění ovzduší není na všech místech stejná. Do atmosféry se uvolňují různé znečišťující látky z široké škály zdrojů pocházejících například z průmyslu, dopravy, zemědělství, nakládání s odpady a domácností. Některé látky znečišťující ovzduší se uvolňují z přírodních zdrojů
Infographic Znečištění ovzduší uvnitř budov — 13.06.2014
Podstatnou část života trávíme uvnitř budov — doma, na pracovišti, ve školách nebo v obchodech. Uvnitř těchto budov se mohou nacházet vysoké koncentrace některých látek znečišťujících ovzduší, které mohou způsobovat zdravotní problémy.

Permalinks

Akce dokumentů