další
předchozí
položky

Article

Odpady v Grónsku

Změnit jazyk
Article Publikováno 22.06.2012 Poslední změna 17.03.2023
Photo: © EEA/Ace&Ace
Od hustě obydlených měst až po usedlosti odříznuté od okolního světa, všude, kde žijeme, produkujeme odpady. Zbytky potravin, elektronický odpad, baterie, papír, plastové láhve, oděvy, starý nábytek – toho všeho se musíme zbavovat. Některé z těchto věcí jsou opětovně používány nebo recyklovány, jiné jsou spalovány pro energetické účely nebo vyváženy na skládky. Neexistuje jeden jediný způsob nakládání s odpady, který by fungoval všude. Ve svých postupech musíme brát v úvahu místní podmínky. Koneckonců odpad je nejprve místním problémem. Podívejme se, jak k otázce zacházení s odpady s ohledem na řídké osídlení, velké vzdálenosti mezi sídly a nedostatek dopravní infrastruktury přistupuje vláda Grónska.

Rozhovor s Perem Ravnem Hermansenem

Per Ravn Hermansen žije v Nuuku, hlavním městě Grónska. Přestěhoval se sem z Dánska a pracuje na grónském ministerstvu vnitra, přírody a životního prostředí v oddělení pro nakládání s odpady.

Jaké to je žít v Grónsku?

Život v Nuuku se příliš neliší od jiných středně velkých měst, velice se podobá městům, jaká najdete třeba v Dánsku. Máme zde stejný typ obchodů a zařízení. v Nuuku žije přibližně 15 000 obyvatel. v Nuuku je široce rozšířena grónština a dánština, ale v menších osadách se mluví téměř výlučně grónsky.

Žiji zde od roku 1999 a myslím, že lidé používají podobné výrobky jako všude jinde ve světě, například osobní počítače a mobilní telefony. Lidé si také podle mého názoru stále více uvědomují problémy spojené s odpady.

V čem je problém odpadů v Grónsku specifický?

Copyright: EEA/Ace&AceV Grónsku žije asi 55 000 obyvatel a lidé stejně jako jinde ve světě produkují odpady. v mnohém ohledu je „problém” odpadu v Grónsku úplně stejný jako jinde. Grónské podniky a domácnosti produkují různé druhy odpadů a musíme s nimi nakládat tak, abychom nepoškozovali životní prostředí.

Jinak je ovšem problém odpadů v Grónsku dosti specifický z důvodu rozlohy země, přesněji řečeno, kvůli jejímu řídkému osídlení. Je tu šest poměrně velkých měst, jedenáct menších městeček a asi šedesát osad s 30 až 300 obyvateli, které jsou rozesety podél pobřeží. Většina obyvatelstva žije na západním pobřeží, ale existují i malé osady a města na východním pobřeží.

Pouze šest měst má spalovnu odpadů, a to nestačí k tomu, abychom dosáhli dostatečné úrovně nakládání se spalitelným odpadem z hlediska ochrany životního prostředí. Neexistují tu žádné silnice, které by navzájem spojovaly města a osady, což znamená, že nemůžeme snadno přepravovat odpady do spaloven. Zboží se dopravuje především po moři.

V současné době máme jen přibližnou představu o množství komunálního odpadu produkovaného v Grónsku a myslíme si, že je ho stále více. Polovina osad má něco, co bych nazval spalovacími pecemi, a zbytek se spaluje pod širým nebem nebo ukládá na skládky.

Myslím, že všechny problémy s odpadem mají v podstatě mnoho společných rysů, ale zároveň jsou všechny jedinečné. Odpad je místní otázka se širšími důsledky. Řešení musejí tuto dvojí povahu zohledňovat.

A co nebezpečný odpad a elektronický odpad?

V největších městech jsou zařízení, kde se demontuje elektronický odpad a provádí příjem nebezpečných odpadů, které jsou pak uskladněny na místě a přepravovány lodí do Dánska. Grónsko dováží všechny druhy výrobků, včetně potravin, oděvů a automobilů, které jsou většinou přepravovány z Aalborgu. Nebezpečný a elektronický odpad se nakládá na lodě plující zpět do Dánska.

V posledních letech zahájily svou činnost nadnárodní těžební společnosti, které hledají nevyužité zásoby ropy a nerostů. Co se děje s odpady vznikajícími při těžbě nerostných surovin?

V Grónsku máme politiku jednoho úředního místa, která umožňuje těžebním společnostem získat všechna potřebná povolení na jednom úřadě. To znamená, že si na Úřadu pro nerostné suroviny a ropu podají žádost, která zahrnuje všechny aspekty jejich činností, a to včetně odpadů.

Téměř všechny jejich činnosti se odehrávají daleko od měst a osad. Pokud jde o spalitelný odpad, společnosti mohou uzavřít smlouvu s místními správními úřady o použití spaloven. Tato zvýšená poptávka po spalování vyvolává zvýšený tlak na místní spalovací kapacitu.

Jak k tomuto problému přistupujete?

Jednou z možností, kterou v současnosti řešíme, je výstavba regionálních spaloven a přeprava odpadu. Je jasné, že nemůžeme stavět závody na zpracování odpadu v každém městě. Uvažujeme také o výrobě tepla – vytápět spalováním odpadu domácnosti.

V menších městech začínáme zřizovat zařízení na demontáž elektronického odpadu a nakládání s nebezpečnými odpady. v malých osadách umísťujeme kontejnery na elektronický odpad a na nebezpečné odpady, které pak mohou být dopravovány do zařízení ve městech.

V současné době realizujeme dva pilotní projekty týkající se dopravy spalitelného odpadu do měst, kde jsou spalovny.

Vláda Grónska má vnitrostátní plán nakládání s odpady, a činnosti, o kterých jsem se před chvílí zmínil, jsou součástí tohoto plánu.

Per Ravn HermansenPer Ravn Hermansen. Přestěhoval se sem z Dánska a pracuje na grónském ministerstvu vnitra, přírody a životního prostředí v oddělení pro nakládání s odpady.

Další informace

Permalinks

Značky

Kategorie:
Kategorie: Waste, Greenland
Akce dokumentů