další
předchozí
položky

Znečištění – zvyšující se používání chemických látek

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 21.03.2023
V současné době se většina chemických látek vyrábí v tzv. rozvinutých zemích, ale více než dvakrát tak rychle roste výroba v Indii, Číně, Brazílii, Jižní Africe a Indonésii. Předpokládá se, že jejich ekonomický podíl na celkové světové produkci chemických látek do roku 2020 stoupne na zhruba 30 % a do roku 2030 na téměř 40 %.

Proč je toto zvyšující se využívání chemických látek pro vás důležité?

Možné důsledky globálních trendů v oblasti znečištění zahrnují další dopady na lidské zdraví a ekosystémy. Bezprostřední riziko představuje pro Evropu nebezpečná pitná voda a voda ke koupání a kontaminované potraviny jak původem z Evropy, tak z dovozu. Rizika mohou souviset také s rostoucím dovozem meziproduktů a konečných produktů v oblasti průmyslových chemikálií. V Evropě je problém reaktivních forem dusíku patrný zejména v Baltském moři, kde je aktuální ekologická situace již nyní špatná.

Graf 5: Výroba chemických látek

Odhaduje se, že 70 000 až 100 000 chemických látek se vyrábí ve velkém objemu, přes jeden milion tun ročně. Mezi největší výrobce chemických látek patří státy OECD, ale více než dvakrát tak rychle roste výroba v Indii, Číně, Brazílii, Jižní Africe a Indonésii.

Více informací naleznete na odkaze: Globální megatrendy: rostoucí zátěž v důsledku znečištění životního prostředí: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Graf 5: Výroba chemických látek

Permalinks

Akce dokumentů