další
předchozí
položky

Život v městském prostředí

Proč je pro nás urbanizace důležitá?

Městské plánování a řízení, zejména v jihovýchodní Asii, výrazně ovlivní globální emise skleníkových plynů a potřebu zdrojů. Jakmile již nějaké město stojí, může být obtížné ho zásadním způsobem změnit. Obyvatelé se těmto podmínkám přizpůsobí a jejich chování může být také těžké změnit. Na řadě míst rozvojového světa v současné době hrozí, že města uvíznou v modelech městského rozvoje náročných na energii a zdroje na celá desetiletí.

Ve vysoce propojeném světě bude Evropa změnami urbanizace a souvisejícími vzorci spotřeby ovlivněna převážně nepřímo. Dopady mohou zahrnovat změnu vzorců využití půdy v Evropě vyvolanou tvrdším bojem o zdroje a hrozbou vzniku a celosvětového šíření nemocí.

Graf 6: Městské trendy

Poprvé v dějinách žije více než 50 % světové populace v městských oblastech. Do roku 2050 bude ve městech pravděpodobně žít kolem 70 % lidí (UNDESA, 2010). Demografové odhadují, že do roku 2050 bude více než 50 % celosvětové městské populace žít v Asii.

Více informací naleznete na odkaze: Globální megatrendy: život v městském prostředí: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Graf 6: Městské trendy

Permalinks

Akce dokumentů