další
předchozí
položky

Hlavní poselství: Světové zásoby přírodních zdrojů se již tenčí. Čím dál početnější a bohatší světová populace s rostoucími potřebami, co se spotřeby týče, bude vyžadovat ve větší míře řadu věcí, včetně potravin, vody a energie. Rostoucí poptávka a klesající zásoby by mohly v budoucnosti zesílit světový boj o zdroje. SOER 2010: tematické hodnocení – spotřeba a životní prostředí (thematic assessment – consumption and the environment)

Proč jsou pro nás zdroje důležité?

Přístup ke zdrojům je pro jakoukoli ekonomiku klíčový. Jelikož je Evropa na zdroje relativně chudá, je potřeba mnohé dovážet. To platí zejména, když uvážíme pokračující růst poptávky po zdrojích potřebných na výrobu mnoha moderních technologií.

Nerostné suroviny (například nerosty): Rostoucí dlouhodobý nedostatek nerostů a kovů nás může přinutit začít využívat zdroje, které byly doposud považovány za neekonomické. Rozšiřování těžby má několik dopadů na životní prostředí, včetně změny krajiny, znečištění vody a produkce odpadů. Pokud jsou nerostné zásoby méně kvalitní, může být jejich těžba méně energeticky účinná.

Přírodní zdroje (například potravinové plodiny): Početnější a bohatší populace v roce 2050 implikuje mnohem větší poptávku po zemědělské produkci než dnes. To by mohlo mít dopad z hlediska úbytku přírodních ekosystémů, poškození služeb ekosystémů, včetně koloběhu uhlíku a vody, a dopadů na poskytování potravin a dřevní hmoty.

Graf 3: Měnící se rozloha zemědělské půdy

Světová populace může v následujících desetiletích výrazně vzrůst. S rostoucím bohatstvím se strava mění z obilovin na maso. To má značné důsledky pro využívání půdy a přírodní ekosystémy.

Více informací naleznete na odkaze: Globální megatrendy: snižující se zásoby přírodních zdrojů: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Graf 3: Měnící se rozloha zemědělské půdy

Permalinks

Akce dokumentů