další
předchozí
položky

Nový globální řád

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 21.03.2023
Globální síly se mění. Již zde nevládne jedna supervelmoc a stále více roste ekonomický i diplomatický význam regionálních mocenských bloků. S postupným prohlubováním celosvětové vzájemné propojenosti a růstem obchodu bude Evropa profitovat jen tehdy, pokud dokáže zvýšit efektivitu využívání zdrojů a rozvinout znalostní ekonomiku. Budoucí změny ekonomických sil mohou znamenat, že EU bude mít v budoucnu menší globální vliv. Ve světle současných změn mechanismů světové správy se jako rostoucí výzva jeví sestavení politik tak, aby efektivně reprezentovaly zájmy Evropanů na mezinárodní úrovni.

Proč je pro nás tato změna globálních sil důležitá?

Když se země rozvíjejí relativně rychle, často získají ekonomickou sílu díky rostoucí produkci a spotřebním trhům. Tuto moc mohou uplatnit při mezinárodních jednáních o ekonomických záležitostech (jako jsou překážky obchodu a produktové normy). Nicméně mohou tento vliv použít i v jiných oblastech, včetně jednání týkajících se životního prostředí.

Mezinárodní rovnováhu sil ovlivňují také zdroje, které národní hospodářství pohánějí. Pokud mají rozvíjející se ekonomiky přístup k základním zdrojům, může se ještě více zvýšit jejich konkurenceschopnost a vliv, zejména uvážíme-li nerovné rozmístění zdrojů na světě. Například více než polovina světových zásob lithia, což je kov, který je v současné době nezbytný pro výrobu hybridních a elektrických automobilů, se údajně nachází v Bolívii.

Světová spotřeba neodymu, což je nezbytný materiál pro řadu moderních laserových technologií, by se měla v následujících 30 letech zčtyřnásobit. Tento prvek se ve větším množství nachází pouze v Číně. Růst v souvisejících oborech bude téměř absolutně závislý na Číně a její výrobní kapacitě. Důsledky pro oba tyto státy, které vlastní takové zdroje, a ekonomiky závislé na importu budou značné.

Graf 1: Vybrané nerostné suroviny

Proč je sílící světový boj o zdroje pro Evropu důležitý? Přístup k přírodním zdrojům je klíčovým faktorem pro evropskou výrobní základnu. Evropa je, co se týče zdrojů, relativně chudá a musí velkou část surovin, které potřebuje, dovážet.

Více informací naleznete na odkaze: Globální megatrendy: sílící světový boj o zdroje: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Graf 1: Vybrané nerostné suroviny

Permalinks

Akce dokumentů