další
předchozí
položky

Zdraví je pro lidský rozvoj stěžejní, přičemž za klíčový faktor určující lidské zdraví stále více považujeme životní prostředí. Z celosvětového hlediska se zdraví během posledních desetiletí zlepšilo, do značné míry ruku v ruce s vyšší průměrnou délkou života. Riziko onemocnění je ale v populaci nerovnoměrně rozloženo, přičemž se například liší podle pohlaví a společenského a ekonomického postavení.

Proč jsou pro vás globální vzorce zdraví důležité?

Zdravotní dopady mohou být přímé. Rizika vystavení novým, vznikajícím a vracejícím se chorobám, nehodám a pandemiím rostou společně s globalizací (například prostřednictvím cestování a obchodu), populační dynamikou (jako je migrace a stárnutí) a chudobou.

Zvyšující se rezistence vůči antibiotikům a dalším lékům a zanedbání v souvislosti s léčbou řady tropických nemocí v rozvinutých i rozvojových zemích rovněž vzbuzují obavy.

Důležitou roli v oblasti zlepšování zdraví mohou hrát technologie, které také mohou usnadnit prostorový monitoring zdravotních vzorců a umožnit zmapování a analýzu geografických vzorců nemocí, které byly dříve přehlíženy.

Graf 2: Zdraví, malárie v roce 2050

Plasmodium falciparum je parazit, který u lidí způsobuje malárii. Přenáší jej komáři. Změna klimatu a podmínek využívání půdy znamená, že by se komáři mohli rozšířit do nových oblastí, a tím by se mohla rozšířit i malárie. Nicméně ve stávajících oblastech by také mohli vyhynout. Oblasti jejich výskytu a postupného vymizení jsou zhruba stejné a mají zhruba stejný počet obyvatel (každá kolem 400 milionů).

Graf 2: Zdraví, malárie v roce 2050

Permalinks

Akce dokumentů