další
předchozí
položky

Hlavní hnací silou spotřeby bude namísto populačního růstu růst ekonomický

Proč je pro nás světová demografie důležitá?

Populační růst ovlivňuje většinu globálních megatrendů. Stabilizace lidské populace – předpokládá se, že k ní dojde v druhé polovině tohoto století – světové problémy nevyřeší, nicméně může pomoci iniciativám udržitelného rozvoje.

Rostoucí počet obyvatel zvýší využívání přírodních zdrojů, znečištění životního prostředí a vyvolá změny využití půdy, jako je urbanizace. Změny globálních demografických trendů budou mít přímý dopad na místní životní prostředí v podobě změny klimatu a spotřebovávání zdrojů.

Migrace lidí do Evropy může do jisté míry vykompenzovat přirozený úbytek obyvatel a pracovních sil v Evropě, ale bude vyžadovat značné politické zásahy na regionální úrovni i úrovni jednotlivých států.

Domněnka, že přelidnění bude hlavní příčinou krize planety, je diskutována. Nejde o to, že je nás na zachování planety příliš mnoho, ale spíše o to, že životní styly v rostoucím počtu průmyslových ekonomik vyžadují více zdrojů, než může naše planeta vyprodukovat. Využívání přírodních zdrojů v rostoucí řadě regionů pohání spíše ekonomický růst, než růst populační.

Graf 4: Změna spotřeby střední třídy

Početnější světová střední třída v roce 2050 bude znamenat větší kupní sílu. Tato studie definuje střední třídu z hlediska úrovně spotřeby: je to skupina domácností, které denně utratí 10 až 100 USD (v paritě kupní síly).

Kompletní seznam literatury viz Globální megatrendy: život v městském prostředí: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Graf 4: Změna spotřeby střední třídy

Permalinks

Akce dokumentů