další
předchozí
položky
O úroveň výš
 • V přizpůsobování se změnám klimatu hraje zemědělství klíčovou úlohu. Zemědělství o nízké intenzitě napomáhá zachování biologické rozmanitosti a přispívá k omezení naší uhlíkové stopy. Nabízí rovněž nové obchodní příležitosti, jelikož spotřebitelé vítají trend „slow food“ a existenci hnutí prosazujících ekologické zemědělství. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • Rodinný statek La Vialla v Toskánsku v Itálii produkuje více než 60 různých ekologických potravin včetně vína, olivového oleje, sýra, rajčat a těstovin. Klíčovou zásadou zemědělského hospodaření tohoto statku je rozmanitost. Click to view full-size image… 686.1 KB
 • Bratři Lo Francové plánovali každou fázi produkčního řetězce od přípravy půdy až po balení produktu s ohledem na životní prostředí. Půda na ploše o rozloze 600 hektarů je obhospodařována bez chemických hnojiv a pesticidů. Click to view full-size image… 684.1 KB
 • Půda je zdroj, který často považujeme za samozřejmý, nicméně zapomínáme, že je jádrem biologické rozmanitosti, zemědělství a regulace změn klimatu. Půdy v EU obsahují více než 70 miliard tun organického uhlíku, tj. zhruba 7 % celkového uhlíkového rozpočtu. Click to view full-size image… 3.9 MB
 • „V La Vialla pěstujeme střídavě různé plodiny tak, aby půda zůstala zdravá,“ říká Antonio Lo Franco. „A díky obohacování půdy hnojem a jinými ekologickými produkty je uhlík zachycován v půdě namísto toho, aby byl vypouštěn do atmosféry.“ Click to view full-size image… 1.1 MB
 • Bratři Lo Francové spatřují v zemědělském hospodaření šetrnějším k životnímu prostředí klíčové odvětví budoucnosti. „Myslím si, že ekologické zemědělství bude hrát čím dál větší úlohu, protože zvyšování emisí CO2 a narůstající znečištění nejsou z dlouhodobého hlediska udržitelné,“ prohlašuje Bandino. Click to view full-size image… 1.0 MB
 • Cloughjordan v hrabství Tipperary je první ekovesnicí v Irsku, která usiluje o zajištění všech svých potřeb udržitelným způsobem: tato vesnice, navržená a vystavěná v souladu s ekologickými zásadami, bude využívat obnovitelnou energii a místní produkci ekologických potravin. Click to view full-size image… 1.1 MB
 • „Naše skupina se vytvořila před deseti lety, abychom se pokusili omezit svou uhlíkovou stopu. Zamýšleli jsme se nad tím, jakým způsobem stavíme naše domy, vyděláváme si na živobytí, získáváme potraviny a jakým způsobem cestujeme,“ říká Iva Pocock, členka projektu. Click to view full-size image… 7.2 MB
 • Domy v ekovesnici jsou obklopeny stezkami, které jsou lemovány ovocnými stromy a ořešáky, a třetina půdy je vyhrazena pro les, zemědělskou činnost a zahrádky, na nichž mohou zdejší obyvatelé pěstovat vlastní ovoce a zeleninu. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • Poskytováním bio mléka, masa, vajec a dalších produktů zvyšuje kolektivní statek kvalitu i množství místně dostupných potravin a přispívá k omezení zátěže životního prostředí, kterou představuje přeprava potravin na dlouhé vzdálenosti. Click to view full-size image… 4.1 MB
 • Změna klimatu představuje pro zemědělce výzvy i příležitosti. Udržitelný přístup, s nímž se můžeme setkat na statcích La Vialla či Cloughjordan, je energeticky úsporný, snižuje uhlíkovou stopu ze zemědělské činnosti a nabízí nové tržní příležitosti. Činnost těchto zemědělců svědčí o tom, že přizpůsobení může mít hospodářský i environmentální smysl. Click to view full-size image… 4.6 MB

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů