další
předchozí
položky
O úroveň výš
  • Plovoucí město je navrženo tak, aby bylo odolné vůči krajním výkyvům, pokud jde o pokles a vzestup úrovně vodní hladiny; tato koncepce zároveň umožňuje lepší kvalitu života — život v blízkosti vody či přímo na vodě je zde velmi pohodlný. Click to view full-size image… 2.7 MB
  • Dopady změn klimatu v Evropě se projevují různými způsoby - od záplav po sucha a horka, a různé městské oblasti tak čelí odlišným výzvám. Pouze několik měst zatím vypracovalo strategie pro přizpůsobení se „novým“ podmínkám. Click to view full-size image… 5.2 MB
  • Je životně důležité, abychom přešli od pouhé inovace v městských oblastech k inovativním městům. Vysoká hustota obyvatelstva těchto měst motivuje městské oblasti k udržitelnosti. Při správném plánování a řízení by se města mohla stát ekologickými průkopníky budoucnosti. Click to view full-size image… 3.3 MB
  • Zvyšující se počet obyvatel a vzestup mořské hladiny byl pro město Amsterdam impulsem k uplatnění tvůrčího ducha. Spíše než na pouhé posilování protipovodňových zábran se někteří architekti, projektanti a inženýři soustřeďují na pokusy s novými typy architektury přímo na vodě. Click to view full-size image… 1.3 MB
  • IJburg je předměstím Amsterdamu, plánovaným a stavěným nizozemskou stavební společností Dura Vermeer jako plovoucí komunita. Nové domy jsou „ukotveny“ k plovoucím chodníkům a jsou napojeny na rozvod elektrické energie, vody a kanalizace. Lze je snadno odpojit a přemístit jinam. Click to view full-size image… 5.4 MB
  • „Situace v budoucnosti se bude lišit od našich očekávání. Není možné s naprostou přesností předpovědět, jak vysoko hladina moře v Nizozemsku stoupne. Plovoucí komunita je však pružné povahy. Domy budou jednoduše stoupat a klesat zároveň s vodní hladinou.“ Johan van der Pol, náměstek ředitele společnosti Dura Vermeer Click to view full-size image… 644.6 KB
  • Plovoucí skleníky přátelské k životnímu prostředí kombinují na jedné ploše dvě funkce: zajišťují růst ovoce a zeleniny i uchovávání vody. Click to view full-size image… 4.8 MB

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů