další
předchozí
položky
O úroveň výš
 • Změna klimatu má vážný dopad na obyvatele oblasti Sundarbans. Tato oblast, která se nachází u ústí řeky Gangy v Bangladéši a Západním Bengálsku v Indii, je součástí jedné z největších delt na světě. Výraz Sundarban znamená v bengálštině "krásný les". Za svůj název vděčí oblast mangrovovým lesům, které se zde rozprostírají. Click to view full-size image… 388.9 KB
 • Stoupání hladiny moří, kratší, ale silnější monzunové deště, silnější vlnobití a častější hurikány: to jsou pouze některé z důsledků změny klimatu, které představují hrozbu pro tuto oblast a její obyvatele. Click to view full-size image… 294.2 KB
 • V posledních dvaceti letech moře zaplavilo čtyři ostrovy, v důsledku čehož se 6 000 lidí ocitlo bez domova. Click to view full-size image… 143.6 KB
 • Ruhul Khan v posledních letech přišel o tři domy. Jeho domy se nacházely na levé části obrázku, kde je nyní oblast zatopená vodou. Click to view full-size image… 415.1 KB
 • Předtím, než stoupla hladina moře, žil Basand Jana a jeho rodina na ostrově Lohachara. Na tomto ostrově provozovali svůj vlastní statek a rybářský podnik, nyní jsou však nuceni pracovat na statcích jiných lidí. Click to view full-size image… 152.3 KB
 • Vláda často neposkytuje žádnou pomoc, ale opatření jsou přijímána na místní úrovni. Aby lidé chránili své vesnice a pole před zaplavením, zahájili stavbu hrází a plotů z bambusu. Click to view full-size image… 500.2 KB
 • V důsledku zvyšující se hladiny moře je vnitrozemí zaplavováno slanou vodu, která má negativní vliv na úrodnost půdy. Někteří obyvatelé se této situaci přizpůsobili tak, že svou zemědělskou půdu využívají pro chov ryb. Jiní se zase pokouší pěstovat druhy plodin odolné vůči slané vodě. Click to view full-size image… 345.6 KB
 • Sucho je dalším problémem, kterému obyvatelé oblasti Sundarbans čelí. Nejenže mořská voda poškozuje nádrže, ale kromě toho se obyvatelé musí vypořádat i s delšími obdobími bez dešťů. Lidé nyní musí překonat velké vzdálenosti, aby mohli načerpat vodu pro své rodiny. Click to view full-size image… 135.9 KB
 • Jestliže brzy nedojde k radikálním změnám, je pravděpodobné, že až tyto děti vyrostou, budou čelit ještě horším důsledkům změn klimatu. Click to view full-size image… 214.2 KB
 • Pomoc chudým společenstvím při přizpůsobování se změnám klimatu je globální odpovědností. Prostřednictvím předávání znalostí a poskytováním finanční podpory můžeme těmto lidem umožnit, aby zůstali ve svých regionech, čímž rovněž snížíme počet environmentálních uprchlíků v budoucnosti. Click to view full-size image… 26.7 MB
 • Lidé všude na světě musejí přemýšlet o způsobech, jak se ochránit před dopady změn klimatu. Odkud budeme čerpat vodu? Objeví se nové nemoci? Jak se budeme chránit před výkyvy počasí? Stejně jako lidé ze Sundurbans, i my se musíme již nyní začít přizpůsobovat. Click to view full-size image… 83.0 KB

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů