Rok lesa : oslavujeme lesy pro lidi

Změnit jazyk
Article Publikováno 12.07.2011 Poslední změna 03.06.2016
Na lesích závisí obživa 1,6 miliardy lidí. Lesy jsou domovem 300 milionů lidí na celém světě.

Fórum Spojených národů pro lesy

„Ve městě jsme rozděleni, a to je nebezpečné. Les je místo, kde jsme se narodili, a je to náš domov. Nemůžeme jít jinam. Les nám poskytuje bezpečí, které ve městě nemáme,“ říká příslušník kmene Sorů ze státu Orissa ve východní Indii.

Lesy nejsou jen stromy: jsou to společenství

Rok 2011 vyhlásila Organizace spojených národů Rokem lesů, přičemž se zaměřuje na lidi z celého světa, kteří žijí v lesích a jsou na nich závislí. Celý rok se budeme zamýšlet nad tím, jakou roli v našem životě lesy hrají. Lesy jsou společenství tvořená rostlinami, zvířaty, mikroorganismy, půdou, klimatem a vodou. Zároveň odrážejí složité vzájemné vztahy mezi organismy (včetně nás) a životním prostředím, ve kterém žijí.

Lesy pokrývají přes 30 % zemského povrchu. Jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů biologické rozmanitosti na světě: představují domov pro více než dvě třetiny známých pozemských druhů a nejvyšší procento ohrožených druhů na Zemi.

Díky lesům žijeme, protože čistí ovzduší a vodu. Poskytují výživu půdě a řadě z nás poskytují potravu, úkryt a léčivé látky. Lesy regulují místní, regionální a celosvětové klima a jsou úložištěm uhlíku, který by se jinak hromadil v atmosféře, a tak přispíval ke globálnímu oteplování.

Lesy na druhou stranu oplývají také cennými zdroji, které můžeme využívat. V dnešní době představují jednu z klíčových voleb, které před sebou jako živočišný druh máme. Dokážeme vyvážit touhu po využívání lesních zdrojů a půdy s dalšími důležitými úlohami, které lesy hrají v systému podpory života na naší planetě?

Na následujících stránkách se seznámíte se zajímavými lidmi, kteří jsou silně spojeni s lesy na celém světě. Z Konga, Indie a z Evropy zazní příběhy o lesích a lidech, kteří v nich žijí. Oslavte rok 2011 zamyšlením se nad místním lesem a nad tím, co znamená pro vás a pro budoucí generace.

Akce dokumentů