další
předchozí
položky

Article

Rok lesa : oslavujeme lesy pro lidi

Změnit jazyk
Article Publikováno 12.07.2011 Poslední změna 11.05.2021
Photo: © EEA/John McConnico
Na lesích závisí obživa 1,6 miliardy lidí. Lesy jsou domovem 300 milionů lidí na celém světě.

Fórum Spojených národů pro lesy

„Ve městě jsme rozděleni, a to je nebezpečné. Les je místo, kde jsme se narodili, a je to náš domov. Nemůžeme jít jinam. Les nám poskytuje bezpečí, které ve městě nemáme,“ říká příslušník kmene Sorů ze státu Orissa ve východní Indii.

Lesy nejsou jen stromy: jsou to společenství

Rok 2011 vyhlásila Organizace spojených národů Rokem lesů, přičemž se zaměřuje na lidi z celého světa, kteří žijí v lesích a jsou na nich závislí. Celý rok se budeme zamýšlet nad tím, jakou roli v našem životě lesy hrají. Lesy jsou společenství tvořená rostlinami, zvířaty, mikroorganismy, půdou, klimatem a vodou. Zároveň odrážejí složité vzájemné vztahy mezi organismy (včetně nás) a životním prostředím, ve kterém žijí.

Lesy pokrývají přes 30 % zemského povrchu. Jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů biologické rozmanitosti na světě: představují domov pro více než dvě třetiny známých pozemských druhů a nejvyšší procento ohrožených druhů na Zemi.

Díky lesům žijeme, protože čistí ovzduší a vodu. Poskytují výživu půdě a řadě z nás poskytují potravu, úkryt a léčivé látky. Lesy regulují místní, regionální a celosvětové klima a jsou úložištěm uhlíku, který by se jinak hromadil v atmosféře, a tak přispíval ke globálnímu oteplování.

Lesy na druhou stranu oplývají také cennými zdroji, které můžeme využívat. V dnešní době představují jednu z klíčových voleb, které před sebou jako živočišný druh máme. Dokážeme vyvážit touhu po využívání lesních zdrojů a půdy s dalšími důležitými úlohami, které lesy hrají v systému podpory života na naší planetě?

Na následujících stránkách se seznámíte se zajímavými lidmi, kteří jsou silně spojeni s lesy na celém světě. Z Konga, Indie a z Evropy zazní příběhy o lesích a lidech, kteří v nich žijí. Oslavte rok 2011 zamyšlením se nad místním lesem a nad tím, co znamená pro vás a pro budoucí generace.

Permalinks

Akce dokumentů