další
předchozí
položky

Article

Komplexní problémy v propojeném světě

Změnit jazyk
Article Publikováno 12.07.2011 Poslední změna 11.05.2021
Photo: © EEA/John McConnico
Jeden z hlavních závěrů stěžejní zprávy Evropské agentury pro životní prostředí, SOER 2010, se zdá zřejmý: „Environmentální výzvy jsou komplexní a není možné je chápat odděleně“.

Jednoduše řečeno to znamená, že environmentální otázky jsou propojené a často představují jen jednu část větší skládačky problémů, kterým musíme my a naše planeta čelit. Pravdou je, že náš život je závislý na značně propojeném světě, který tvoří mnoho různých, ale vzájemně souvisejících systémů – environmentální, sociální, ekonomický, technický, politický, kulturní, a tak podobně.

Tato globální propojenost znamená, že zničení jednoho článku může způsobit neočekávané dopady jinde. Nedávná celosvětová finanční krize a chaos v letecké dopravě způsobený výbuchem islandské sopky ukazují, jak může náhlý kolaps v jedné oblasti ovlivnit celé systémy.

Tato vzájemná propojenost se často označuje termínem „globalizace“, přičemž se nejedná o nový fenomén. Globalizace zajistila prosperitu celému evropskému kontinentu a umožnila nám dlouhodobě se zhostit vedoucí úlohy v oblasti ekonomiky. Přitom jsme spotřebovali velkou část vlastních přírodních zdrojů i přírodních zdrojů pocházejících od jiných národů. Naše „stopa“ nebo dopad jsou rozsáhlé a sahají daleko za naše hranice.

Ve skutečnosti se očekává, že hnací síly globalizace budou mít v budoucnosti hlavní vliv na Evropu a naše životní prostředí. Řadu z nich nemůžeme nijak ovlivnit. Světová populace by například mohla do roku 2050 překročit 9 miliard osob, což by mělo dalekosáhlé dopady na životní prostředí. Největší podíl na růstu populace bude mít nejspíše Asie a Afrika, zatímco v nejrozvinutějších zemích (Evropa, Japonsko, Spojené státy americké, Kanada, Austrálie a Nový Zéland) bude tento růst činit pouhá 3 %.

Problémy životního prostředí spojené s globálními podněty způsobujícími změny

Tvář světa formuje řada rozvíjejících se trendů. Některé z nich označujeme jako „globální megatrendy“, jelikož se průřezově dotýkají sociální, technologické, ekonomické a politické dimenze, a dokonce i životního prostředí. Ke klíčovým oblastem vývoje patří měnící se demografické složení obyvatelstva a zrychlující se tempo urbanizace, stále rychlejší technologické změny, prohlubující se integrace trhů, přesun ekonomické síly a měnící se klima.

Tyto trendy mají obrovský dopad na celosvětovou poptávku po zdrojích. Města se rozrůstají. Stoupá spotřeba. Svět očekává pokračující ekonomický růst. Výroba se přesouvá do nově vznikajících ekonomik, jejichž ekonomický význam bude narůstat. Nestátní subjekty v globálních politických procesech získávají stále větší slovo. Očekává se zrychlení tempa technologických změn. Tento „běh do neznáma“ přináší nová rizika – ale zároveň nabízí skvělé příležitosti.

Dopady „globálních megatrendů“ na životní prostředí v Evropě představují v budoucnu téma jedné části dokumentu SOER a jsou zároveň základem Signálů 2011. Tyto klíčové trendy mají obrovský vliv na životní prostředí na celém světě a na náš dohled nad zdroji, které se v něm nacházejí. V rámci publikace Signály 2011 uvádíme části označené „Země 2050 – globální megatrend“, které zkoumají hlavní směr vývoje a posuzují jeho budoucí dopady na životní prostředí v Evropě.

Nemůžeme přesně říct, jak bude v roce 2050 naše planeta vypadat a jak se na ní bude žít. Řada trendů je ale již nyní velmi dobře definována. Jak se budou vyvíjet dále, závisí na volbách, které nyní učiníme. V tomto ohledu máme budoucnost ve svých rukou. Zvolme moudře. Naše vnoučata a všichni ostatní na rodinné fotografii v roce 2050 nám za to poděkují.

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů