Signály EEA 2014 - Kvalita lidského života a životní prostředí

Změnit jazyk
Publikace Vytvořen 15.05.2014 Publikováno 01.09.2014
Poznámka: k dispozici jsou nové verze!
Cover Image
Podpora účinně využívaných zdrojů a oběhového hospodářství v Evropě: Získáváme a využíváme více zdrojů, než kolik může naše planeta v určité době vyprodukovat. Současná úroveň spotřeby a výroby není udržitelná a hrozí, že bude oslabena schopnost naší planety uspokojovat naše potřeby. Musíme změnit systémy výroby a spotřeby, které nám umožní vyrábět stejný objem produkce s menším množstvím zdrojů, znovu používat, znovu zpracovat a více recyklovat a snížit množství odpadů, jež vytváříme.

Obsah

Informace o objednávce

Objednat tištěnou verzi on-line (EU-Bookshop).

: 978-92-9213-467-9
: TH-AP-14-001-CS-N
: FREE

Související obsah

Novinky a články

Related briefings

Related infographics

Viz také

Temporal coverage

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100