další
předchozí
položky

Press Release

Méně emisí skleníkových plynů v EU

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 15.08.2013 Poslední změna 03.06.2016
Photo: © Phil McIver
Emise skleníkových plynů v EU poklesly v roce 2011 o 3,3 % na nejnižší úroveň od roku 1990; pokles byl dokonce výraznější, než naznačovaly původní odhady.

Hlavní příčinou poklesu emisí byla ve srovnání s rokem 2010 teplejší zima, spojená s menší spotřebou tepla k vytápění domácností a komerčních prostor, uvádí ve své aktualitě Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Podobně příznivý vývoj emisí zaznamenala v tomto roce i Česká republika.

Ve srovnání s rokem 1990 emise v celé EU poklesly o 18,4 %, meziroční pokles v roce 2011 představoval v absolutních číslech 155 mil. tun emisí. Téměř ze dvou třetin k této redukci emisí přispěly Francie, Německo a Spojené království; na druhou stranu byly zaznamenány i nárůsty emisí, největší v Rumunsku, Bulharsku a ve Španělsku. Česká republika snížila v roce 2011 emise o 2,9 % (3,9 mil. tun CO2 ekv.), od roku 1990 o 32 %.

I když spotřeba fosilních paliv v EU zaznamenala v roce 2011 pokles, vývoj struktury energetické základny je z hlediska emisí skleníkových plynů nepříznivý. Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů poklesla, zejména díky snížení výroby elektřiny ve vodních elektrárnách; klesá i výroba elektřiny v atomových elektrárnách, a to kvůli uzavření elektráren v Německu.

Podrobnější informace týkající se skleníkových plynů jsou k dispozici na stránkách EEA zde.

Translated by CENIA, česká informační agentura životního prostředí

 

Permalinks

Geographic coverage