další
předchozí
položky

Press Release

Kvalita vody ke koupání je v Evropě stále velmi dobrá

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 13.05.2015 Poslední změna 03.06.2016
Photo: © Environmental Health Directorate, Malta
V roce 2014 splňovalo 95 % sledovaných lokalit v Evropské unii minimální požadavky na kvalitu vody ke koupání. Výborná jakost vody byla zjištěna na 83 % míst, což je o jeden procentní bod více než v roce 2013.

Jsem rád, že kvalita vody ke koupání je v Evropě soustavně velmi vysoká a dále se zlepšuje. Je vidět, že přijímaná opatření fungují, a jsou-li ambiciózní, dobře koncipovaná a řádně se provádějí, zlepšují lidem život.

Hans Bruyninckx, Výkonný ředitel Evropské agentury

Výbornou kvalitu mají všechny vody ke koupání na Kypru, v Lucembursku a na Maltě. Vysoký podíl míst s výbornou jakostí vody byl dále zjištěn v Řecku (97 %), Chorvatsku (94 %) a Německu (90 %). Minimální normy pro kvalitu vody podle směrnice o vodách ke koupání nesplňují v celé Evropě jen necelá 2 % lokalit. Příslušná místa byla označena za „nevyhovující“.

K těmto výsledkům dospěly Evropská agentura pro životní prostředí a Evropská komise při vypracovávání výroční zprávy o kvalitě vod ke koupání. Ve zmiňované zprávě se srovnávala jakost vody ke koupání na základě vzorků, jež byly v roce 2014 odebrány ve více než 21 000 přímořských a vnitrozemských lokalitách po celé EU, ve Švýcarsku a v Albánii. Společně se zprávou zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí i interaktivní mapu, jež ukazuje stav vody na konkrétních místech.

„Každý z nás si někdy zajde zaplavat a je nasnadě, že pro naše zdraví je důležité, aby byla voda ke koupání čistá a bezpečná,“říká evropský komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella.„Dobrou zprávou je, že kvalita vody je v tomto směru stále lepší. Až tedy budete příště sahat po plavkách, vězte, že se můžete koupat bez obav – i EU se stará o to, aby byla voda v pořádku.“

Pozitivně hovoří i výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí Hans Bruyninckx:„Jsem rád, že kvalita vody ke koupání je v Evropě soustavně velmi vysoká a dále se zlepšuje. Je vidět, že přijímaná opatření fungují, a jsou-li ambiciózní, dobře koncipovaná a řádně se provádějí, zlepšují lidem život.“

Co se zjistilo o vodách ke koupání v roce 2014:

  • Minimální požadavky splňovalo více než 95 % lokalit. Na 83 % míst pak voda vyhovovala dokonce i přísnějším požadavkům a byla označena za „výbornou“. Jako nevyhovující byla voda vyhodnocena jen na 409 místech, což odpovídá necelým 2 % z celkového počtu lokalit.
  • Nejvyšší počet míst ke koupání s nevyhovující kvalitou vody byl zjištěn v Itálii (107 lokalit, 2 %), ve Francii (105 lokalit, 3 %) a ve Španělsku (67 lokalit, 3 %).
  • Obecně platí, že dobře si stojí mořská pobřeží – téměř 97 % pláží v EU splňuje minimální normy a více než 85 % bylo zařazeno mezi místa s „výbornou“ kvalitou vody. Výbornou vodu nabízejí všechny přímořské pláže ve Slovinsku, na Maltě a na Kypru.
  • Pokud jde o koupání ve vnitrozemí, minimálním normám vyhovuje 91 % jezer, rybníků a řek a přes 78 % vodních ploch tohoto typu nabízí vodu výborné jakosti. V Lucembursku a v Bulharsku byly za výborné označeny všechny vnitrozemské lokality. Další zemí v pořadí pak bylo Dánsko, kde je výborná voda ke koupání v 95 % jezer. V Německu, kde se jakost vnitrozemských vod ke koupání posuzovala na téměř 2 000 lokalitách, byla zaznamenána výborná voda na 92 % míst.

Souvislosti

Místní úřady odebírají vzorky vody na určených místech po celou sezónu. U vzorků se následně analyzuje přítomnost dvou typů bakterií, které ukazují na znečištění odpadními vodami nebo na znečištění zemědělskou činností (chovem dobytka). Kontaminovaná voda může v případě požití vyvolat zdravotní potíže v podobě žaludečních nevolností a průjmů.

V závislosti na zjištěném množství bakterií se jakost vody ke koupání klasifikuje jako „výborná“, „dobrá“, „přijatelná“ nebo „nevyhovující“. Evropská agentura pro životní prostředí vychází při vypracovávání výročních zpráv z údajů za předchozí koupací sezónu. Letošní zpráva je tedy souborem dat shromážděných za léto 2014 a naznačuje, jakou kvalitu vod ke koupání lze očekávat pro rok 2015.

Bližší informace:

Permalinks

Geographic coverage